Merkitys asenne

Mikä on asenne:

Asenne on menettely, joka johtaa tiettyyn käyttäytymiseen. Se on tarkoituksen tai tarkoituksen toteuttamista.

Psykologian mukaan asenne on tavanomainen käyttäytyminen, joka esiintyy eri olosuhteissa. Asenteet määräävät jokaisen ihmisen sieluelämän. Asenteet patentoidaan henkilön toistuvilla reaktioilla. Tällä termillä on erityinen sovellus luonteen tutkimisessa, synnynnäisenä tai hankittuna osoituksena, suhteellisen vakaa, tuntea ja toimia tietyllä tavalla.

Pedagogisessa kontekstissa asenne on taustalla oleva asenne, joka muiden vaikutusten kanssa auttaa määrittämään erilaisia ​​käyttäytymismuotoja suhteessa esineeseen tai esineiden luokkaan ja joka sisältää uskomusten ja tunteiden vahvistamisen siitä sekä vetovoimasta tai hylkäämisestä Toiminnot.

Henkilöstön tasapainon ja yhteiskunnan kehityksen kannalta suotuisien asenteiden muodostaminen on yksi koulutuksen tavoitteista. Sosiologiassa asenne koostuu arvojen ja uskomusten järjestelmästä, jolla on tietty vakaus ajan mittaan, yksilöstä tai ryhmästä, jolla on taipumus tuntea ja reagoida tietyllä tavalla tiettyihin ärsykkeisiin. Asenne liittyy usein ryhmään tai jopa sukupuoleen. Esimerkiksi tietty käyttäytyminen voidaan luokitella naiselliseksi asenteeksi tai miehen asenteeksi.

Asenne on ilmentymä tai henki, jolla me toistamme tiettyä tilannetta, se voi olla positiivisen asenteen tai negatiivisen asenteen kautta. Positiivinen asenne sallii kohdata tilanteen, jossa yksilö keskittyy vain sen tilanteen hyötyihin, jossa hän on menossa, ja kohdata todellisuus terveellä, positiivisella ja tehokkaalla tavalla. Samaan aikaan kielteinen asenne ei salli yksilön käyttää hyväkseen tilannetta, jossa hän elää, mikä saa hänet tuntemaan turhautumista, epäedullisia tuloksia, jotka eivät salli asetettujen tavoitteiden saavuttamista.

Kriittinen asenne analysoi totuuden väärästä ja löytää mahdolliset virheet. Tämä ei salli minkään muun tiedon hyväksymistä, jota ei ole aiemmin analysoitu sen varmistamiseksi, että saatu tieto on puhtaasti pätevää. Jotkut filosofian asiantuntijat pitävät kriittistä asennetta dogmatismin ja skeptismin välissä, puolustuksena totuuden olemassaolosta ja altistavat tarkastelulle tai kritiikille kaikki ajatukset, joiden väitetään olevan totta.

Asenne voi huipentua tiettyyn kehon asentoon. Uhkaava asenne on asento, joka ilmaisee aggressiivisuutta ja voi olla puolustusmekanismi tai pelottelun muoto. Tällainen asenne on yleinen ihmisillä ja muilla eläinvaltakunnan lajeilla.

Baletissa asento on kehon asennon nimi yhdellä jalalla. Toinen polvesta koholla ja taivutettu, kuljetetaan taakse- tai eteenpäin, jolloin toinen käsivarsista on nostettu pään yläpuolelle kupolin muotoon, kun taas toinen jalka muodostaa 90 ° kulman vartaloon nähden.

Filosofinen asenne

Koska filosofia on viisautta rakastavan tapa, filosofinen asenne tarkoittaa sitä, että emme hyväksy jotakin, mitä pidetään absoluuttisena totuutena, ennen kuin ajattelemme sitä tiettyä "oletettua totuutta". Se on kriittistä ajattelua eikä luota järkeen, mikä voi usein johtaa petokseen.

Asenne ja kyky

Termit asenne ja soveltuvuus aiheuttavat tiettyjä sekaannuksia niiden suuren samankaltaisuuden vuoksi, kun ne lausutaan ja kirjoitetaan, mutta on erittäin tärkeää tietää, että molemmilla on erilaiset määritelmät.

Latinalaisen alkuperän kunto aptus mikä tarkoittaa "pystyy', Se on yksilön soveltuvuus työhön tai tehtävään ja kyky tai taipumus yrityksen tai teollisuuden hyvään työttömyyteen. Mitä tulee esineisiin, laatu tekee siitä sopivan tiettyyn tarkoitukseen. Toisaalta asenne on tahto tai taipumus, että yksilön on suoritettava tietty toiminto, tämä termi viittaa myös ihmis- tai eläimen kehon asentoon, kuten aiemmin mainittiin.

Tunnisteet:  Teknologia-E-Innovaatio Sanat Ja Sananlaskut Ilmaisut - Suosittu