Alegorian merkitys

Mikä on Allegoria:

Allegoria on filosofinen, taiteellinen ja kirjallinen käsite, joka koostuu symbolisen merkityksen esittämisestä. Sana allegoria on latinalaista alkuperää allegoria, mikä tarkoittaa kuvaannollista puhumista.

Kirjallisuuden hahmona allegoria on retorinen väline, joka edustaa laajennettua vertauskuvaa ja joissain tapauksissa samanlainen kuin personointi tai prosopopeia. Allegoria koostuu sanan denotatiivisen merkityksen jättämisestä sivuun ja sanan kuviollisen merkityksen toteuttamisesta käytännössä, toisin sanoen se edustaa ajatusta tai käsitettä viittaavien tai vertauskuvallisten kuvioiden kautta, mikä tarkoittaa jotain muuta kuin mitä ilmaistaan.

Tunnisteet:  Uskonto Ja Hengellisyys Teknologia-E-Innovaatio Ilmaisut-In-Englanti