Merkitys kuvataiteen

Mitä ovat kuvataide:

Kuvataiteina kutsutaan visuaalisten luonteisten taiteellisten ilmentymien joukkoa, johon kuuluvat perinteisten muovisten tieteiden alat, 1900 -luvun jälkipuoliskolla ilmestyneet uudet ilmaisumuotot ja viimeisimmät taiteelliset ilmentymät, teknologiaa ja uutta mediaa.

Perinteisiä muovilajeja ovat esimerkiksi maalaus, piirustus, kaiverrus ja veistos.

Samoin 1900 -luvun jälkipuoliskolla ilmestyneistä uusista ilmaisumuodoista voimme nimetä valokuvauksen, videotaiteen, taiteellisen toiminnan tai esitys, interventiot ja graffiti.

Nykyaikaisen kuvataiteen uusien luomusten puitteissa voidaan mainita digitaalisen taiteen ryhmät.

Kaikilla kuvataiteen ilmaisuilla on yhteistä se, että ne vangitaan näön kautta, joten niillä on joukko ominaisuuksia, elementtejä ja esteettisiä periaatteita.

Kriteereistä löydämme harmonian, värin, koostumuksen, avaruuden, tasapainon, valon, liikkeen, perspektiivin, rytmin ja tekstuurin, jotka on määritelty esteettisiksi arvoiksi. Näistä visuaalisista koodeista tai kielistä taiteilija pyrkii välittämään katsojalle tietyn esteettisen kokemuksen.

Kuvataiteen ominaisuudet

Tällä hetkellä väitetään, että kuvataide vastaa useisiin perusominaisuuksiin. Niistä löydämme sovittelun, jossa taiteilija ottaa muille virtauksille, liikkeille ja jopa ajoille tyypillisiä elementtejä tai tyylejä ja liittää ne sävellyksiään uudella tavalla.

Toisaalta kuvataiteilijalle on ominaista monitieteisyys ja monitieteisyys, minkä vuoksi hän pyrkii esteettisiä tarkoituksiaan vaihtamaan eri tieteenalojen välillä, ja siihen kuuluu tutkimus- ja kokeilujakso ja erilaiset tuet, materiaalit ja tekniikat.

Toinen kuvataiteen ominaispiirre on, että sitä ravitsee merkittävästi globalisaatio -ilmiö, joka helpottaa ympäri maailmaa kehitettyjen taiteellisten ehdotusten levittämistä ja saatavuutta edistäen esteettisen palautteen ja kulttuurisen monimuotoisuuden dynaamista, mutta myös eräänlainen standardointi taiteellisessa ilmiössä.

Lopuksi näyttelystrategiat ovat myös kuvataiteen sisällä motiivi esteettiselle tutkimukselle, joka parantaa teosten luonnetta. Tässä mielessä huomionarvoisia tapauksia ovat julkisten tilojen varaaminen tai Internetin käyttö näyttelyn esittelyyn sekä näyttelyn ajanjaksojen vaihtelu, joka voi vaihdella tunneista viikkoihin.

Kuvataiteen luokitus

Nimi "kuvataide" syntyi vasta toisesta maailmansodasta, ja 1900-luvun avantgarde-virtaukset yhdistävät perinteiset kuvataiteen alat.

Kuvataide

Keittiöveitsi katkaisi Weimarin tasavallan oluen vatsan, Hannah Höch, 1919

Seitsemän kuvataiteen nimissä kuvataide yhdistää elementtejä: maalauksesta, veistoksesta, tanssista, arkkitehtuurista ja elokuvasta sisällyttäen siihen asti uusia elementtejä, jotka ovat vieraita visuaaliselle esteettiselle kokemukselle.

Taiteelliset virrat


Lähde, Marcel Duchamp, 1917

Tässä mielessä voimme sisällyttää kuvataiteeseen taideteoksia, jotka on kehystetty niin kutsuttuihin taiteellisiin virtauksiin, erityisesti sellaisia, jotka syntyvät avantgarden kanssa, kuten esimerkiksi dadaismi, kubismi, artpop, abstrakti taide. muut.

Nykytaide

Viime aikoina uusien tekniikoiden ja kehittyvien viestintävälineiden käyttö esteettisten mahdollisuuksien tutkimiseksi on luonut uusia kuvataiteisiin liittyviä ilmentymiä, joista voimme löytää esimerkiksi:

digitaalinen valokuvaus, digitaalinen kuvayhdistelmä, interaktiivinen taide, hetkellinen taide, digitaalinen taide, taiteellinen toiminta tai esitys, videotaide, installaatiot, interventiot, maalaistaide, ympäristötaide, postitaide, kaupunkitaide, julkinen taide, kineettinen taide.

Edellä mainitut taiteelliset ilmaisut kuuluvat nykytaiteeseen.

Se saattaa kiinnostaa sinua: 20 olemassa olevaa taidetyyppiä

Kuvataiteen historia

Se osuu samaan aikaan siinä, että toisen maailmansodan loppu esitetään kuvataiteen lähtökohdaksi sellaisena kuin me sen nykyään tunnemme: ilmaisun ja muodon vapauteen vetoava taiteellinen ilmaisutapa, joka perustuu edellisiin avantgarde-ehdotuksiin , jolla oli ratkaiseva vaikutus Marcel Duchampin työhön.

Tältä ajalta kehittyvälle taiteelle on ominaista vuorovaikutus ja kehitys eri tieteenalojen välillä sekä sen eri resurssien ja kielten käyttö. Tämä dynamiikka synnytti laajan valikoiman esteettisiä tuotteita.

Tunnisteet:  Sanat Ja Sananlaskut Ilmaisut-In-Englanti Teknologia-E-Innovaatio