Merkitys Analyyttinen tasapaino

Mikä on analyyttinen tasapaino:

Analyyttisenä vaa'ana tunnetaan se vaakatyyppi, jota käytetään hyvin pienten, pääasiassa milligramman alapuolella olevien massojen mittaamiseen.

Nykypäivän analyyttiset vaa'at, erityisesti digitaaliset, voivat jopa mitata tarkasti 0,1 µg - 0,1 mg: n massat.

Analyyttiset vaa'at ovat mittaustarkkuuteen tarkoitettuja instrumentteja, joten niiden suunnittelussa on erittäin tärkeää hallita vuorovaikutusta ympäristön kanssa.

Katso myös Tarkkuus.

Tästä syystä paikasta, jossa vaaka sijaitsee, on huolellisesti huolehdittava, huoneesta tai olohuoneesta pöytään, jossa se sijaitsee, ja huoneen lämpötilaan.

Esimerkiksi vaa'an mittausastiat, joilla on nämä ominaisuudet, ovat yleensä läpinäkyvän laatikon sisällä, jotta estetään kaikki ulkoiset ilmiöt (jopa ilma) vaikuttamasta sen toimintaan.

Toinen tärkeä tekijä on lämpötilan säätö: näytteen on oltava huoneenlämpöinen, jotta luonnollinen konvektio ei muodosta ilmavirtoja, jotka voivat aiheuttaa lukuvirheitä.

Toisaalta analyyttinen vaaka sisältää tarvittavat mekanismit mitatun massan vastustamiseksi ilman tarvetta käyttää todellisia massoja. Tätä varten sinulla on oltava tarvittavat kalibrointisäädöt painovoimaerojen kompensoimiseksi.

Tässä mielessä se käyttää sähkömagneettia, joka tuottaa voiman, joka kompensoi mitattavan näytteen. Tulos saadaan mittaamalla tarvittava voima, joka tarvitaan vaa'an tasapainottamiseen.

Analyyttisiä vaakoja voidaan käyttää mittaamaan tarkasti hyvin pieniä aineita, analysoitavaksi, liuosten valmistukseen tai gravimetriseen analyysiin.

Analyyttisen vaa'an keksi skotlantilainen tiedemies Joseph Black noin vuonna 1750. Tarkkuutensa ansiosta siitä tuli arvostettu laite kemian laboratorioissa.

Tunnisteet:  Yleinen Ilmaisut-In-Englanti Sanat Ja Sananlaskut