12 tieteellisen tiedon ominaispiirteitä

Tieteellinen tieto on henkinen kyky, joka ihmisten on muotoiltava joukko ideoita, jotka on saatu objektiivisella, järkevällä, menetelmällisellä ja kriittisellä tavalla.

Tieto on kyky ja kyky, jonka yksilöt voivat ajatella, rakentaa abstrakteja ideoita tai käsitteitä sekä rakentaa henkistä esitystä jostakin tai jostakin.

Ennen tieteellistä tietämystä ihminen suorittaa joukon perusajatuksia, toisin sanoen yksinkertaisempia. Mutta kun näiden avulla ei ole mahdollista vastata huolenaiheeseen tai tilanteeseen, toteutetaan tieteellistä ajattelua, joka on paljon analyyttisempi, syvempi ja abstrakteempi.

Tunnisteet:  Yleinen Teknologia-E-Innovaatio Tiede