Merkitys Yhteiskuntatieteet

Mitkä ovat yhteiskuntatieteet:

Yhteiskuntatieteet ovat tieteenaloja, joiden tehtävänä on tutkia järjestelmällisesti sosiaalisia ja kulttuurisia prosesseja, jotka ovat ihmisen toiminnan ja sen suhteiden yhteiskuntaan tulosta.

Yhteiskuntatieteiden tavoitteet ovat pohjimmiltaan tulkita, ymmärtää ja selittää sosiaalisia ilmiöitä ja ihmisen ilmenemismuotoja sosiaalisena aiheena.

Käsite ”yhteiskuntatieteet” on toisaalta laaja ja sen kriteereistä riippuen voidaan määrittää, mitä kurinalaisuutta voidaan pitää sosiaalisena.

Jotkut tieteet, joita yleensä pidetään sosiaalisina, ovat historia, maantiede, antropologia, sosiologia, valtiotiede ja talous.

Katso myös valtiotiede.

Yhteiskuntatieteiden alat

Yhteiskuntatieteiden alat ovat eri ryhmät, joihin yhteiskuntatieteiden alat voidaan luokitella. Tässä mielessä on olemassa erilaisia ​​luokittelumuotoja. Esimerkiksi yhteiskuntatieteissä voidaan tutkimuksen kohteesta riippuen tunnistaa kaksi haaraa: yleiset yhteiskuntatieteet ja tietyt yhteiskuntatieteet.

Yleiset yhteiskuntatieteet keskittyvät yhteiskuntaryhmien, kuten historian ja etnografian, toimintaan. Vaikka tietyissä yhteiskuntatieteissä voidaan erottaa tieteenaloja, jotka tutkivat sosiaalisia ryhmiä ja niiden sisäistä rakennetta, kuten talous ja sosiologia, sekä ne, jotka keskittyvät niiden ulkoiseen rakenteeseen, kuten maantiede ja väestötiede.

Toinen luokittelumuoto erottaa kuvaavat yhteiskuntatieteet, kuten antropologia ja sosiologia, ja analyyttiset yhteiskuntatieteet, kuten talous ja laki.

Yhteiskuntatieteet ja humanistiset tieteet

On olemassa erilaisia ​​epistemologisia kantoja, jotka luokittelevat tieteen tai tieteenalueen yhteiskuntatieteiden tai humanististen tieteiden luokkaan. Näiden kahden käsitteen välisen suhteen vuoksi ne esiintyvät usein yhdessä, esimerkiksi nimetäkseen tiedekunnan tai akateemisen yksikön.

Yleisesti katsotaan, että humanistiset tieteet ovat sellaisia ​​tieteenaloja, jotka tutkivat ihmistä, kuten pedagogiikka tai filosofia. Joissakin tutkimuksissa yhteiskuntatieteet ovat laajempi käsite, joka kattaisi humanistiset tieteet.

Yhteiskuntatieteet ja luonnontieteet

Joissakin ensimmäisten koulutustasojen opintosuunnitelmissa yhteiskuntatieteet esiintyvät yhdessä niin kutsuttujen luonnontieteiden kanssa yleisnimellä "Tieto luonnosta, sosiaalisesta ja kulttuurisesta ympäristöstä". Luonnontieteet keskittyvät kuitenkin luonnon tutkimiseen kokeellisten tieteellisten menetelmien ja muodollisen tieteen avulla. Jotkut niistä ovat kemia, biologia ja fysiikka.

Tunnisteet:  Sanat Ja Sananlaskut Yleinen Ilmaisut - Suosittu