Asiakkaan merkitys

Mikä on asiakas:

Talouden kannalta asiakas on henkilö, joka käyttää tai hankkii usein tai satunnaisesti ammattilaisen, yrityksen tai yrityksen tarjoamia palveluja tai tuotteita. Sana sinänsä tulee latinasta asiakkaita, asiakas.

Tässä mielessä asiakkaan synonyymit ovat ostaja, kun kyseessä on henkilö, joka hankkii tuotteen kaupallisen liiketoimen kautta; käyttäjä, kun henkilö käyttää tiettyä palvelua, ja kuluttaja, kun henkilö käyttää pääasiassa tuotteita tai palveluita.

Toisaalta asiakasta kutsutaan myös henkilöksi, joka on toisen suojeluksessa. Tällainen suhde sijaitsee esimerkiksi laissa, jossa asianajaja edustaa, suojaa ja puolustaa asiakkaansa oikeuksia.

Lopuksi ilmaisu "asiakas on aina oikeassa" on erittäin suosittu ohje, jolla viitataan siihen, että vaatimuksesta riippumatta se, joka vaatii palvelua ja maksaa, on aina oikeassa vaatiessaan tarpeidensa täyttämistä heidän tarpeidensa mukaisesti odotukset ..

Sisäinen ja ulkoinen asiakas

Liiketoiminnassa tai organisaatiossa on kahdenlaisia ​​asiakkaita rooliensa ja tehtäviensä mukaan: sisäiset ja ulkoiset. Sisäiset asiakkaat ovat sellaisia ​​ihmisiä, jotka työskentelevät yrityksessä ja tarjoavat palvelujaan ja työvoimaansa, jotta se voi tarjota tuotteita tai palveluita, jotka ovat myyntikelpoisia. Tässä mielessä yrityksen työntekijät ovat sen sisäisiä asiakkaita.

Ulkoinen asiakas puolestaan ​​on kaikki ne ihmiset, joille yrityksen markkinoille saattamat tuotteet tai palvelut on suunnattu ja joista he ovat todellisia ostajia tai käyttäjiä. Siten ulkoiset asiakkaat tarjoavat tulovirran yrityksessä.

Markkinointi -asiakas

Toisaalta markkinointikuria varten asiakkaat voidaan luokitella eri tavoin. Näin ollen asiakkaita on jatkuvasti, usein ja satunnaisesti, joista ensimmäinen on kaikkein huolellisin ja jälkimmäinen hankintoja harvemmin.

Samoin he voivat esillä olevasta toimintamallista riippuen jakaa aktiivisiin ja passiivisiin asiakkaisiin, ja entiset, aktiiviset asiakkaat ovat niitä, jotka ovat tällä hetkellä tai lähiaikoina käyttäneet palvelua tai ostaneet tuotteen; ja jälkimmäiset, ei -aktiiviset, ovat niitä, jotka eivät ole pitkään aikaan käyttäneet palvelua tai toteuttaneet ostotoimia.

Vastaavasti asiakkaat voidaan jakaa kahteen muuhun kategoriaan sen mukaan, millaista kokemusta he ovat hankkineet tuotteesta tai palvelusta: tyytyväiset ja tyytymättömät asiakkaat. Tässä mielessä tyytyväisten joukossa ovat ne, joilla on ollut miellyttävä tai positiivinen kokemus tuotteen tai palvelun ostamisesta, kun taas tyytymättömiä ovat ne, joiden kokemus on negatiivisen alueen alueella.

Tietokoneasiakas

Tietokoneen alalla asiakkaana kutsutaan laitetta, ohjelmaa tai prosessia, joka riippuu tietyistä toiminnoista toisesta tietokoneesta, jota kutsutaan palvelimeksi, johon se on kytketty tietoliikenneverkon kautta. Esimerkiksi asiakas on verkkoselain, jonka kautta voit käyttää monia ilmaisia ​​palvelimia ja muodostaa yhteyden Internetin kaltaiseen verkkoon.

Asiakasoikeus

Juridisesta näkökulmasta voimme puolestaan ​​asiakkaana nimetä sen luonnollisen tai oikeushenkilön, joka hankkii palveluita tai tuotteita kaupallisilla ostotapahtumilla.

Asiakas politiikassa

Politiikassa asiakkaaksi kutsutaan henkilöä, jolle poliitikko tai johtaja myöntää etuja tai palkintoja vastineeksi hänen äänestään, tuestaan ​​tai muusta poliittisesta palveluksesta. Tätä poliittista käytäntöä kutsutaan asiakaskulttuuriksi, ja se on politiikan eettisen ja oikeudenmukaisen harjoittamisen ulkopuolella.

Tunnisteet:  Ilmaisut-In-Englanti Yleinen Uskonto Ja Hengellisyys