Klusterin merkitys

Mikä on klusteri:

Klusteri on englantilaisen alkuperän termin latinalainen espanja klusteri, joka tarkoittaa "klusteria", "settiä" tai "klusteria". Tällä hetkellä sen käyttö on hyvin yleistä eri aloilla, kuten tietojenkäsittelyssä, tieteessä, liike-elämässä ja jopa taide-kulttuurimaailmassa.

Tietojenkäsittelyn klusteri

Rypälellä tarkoitetaan joukkoa tietokoneita, jotka on yhdistetty toisiinsa nopean verkon avulla ja jotka toimivat ikään kuin ne olisivat yksi tietokone. Tämä mahdollistaa pääsyn tietokoneeseen, jolla on suurempi teho ja nopeus ja joka soveltuu tiettyjen toimintojen suorittamiseen.

Termiä käytetään myös kuvaamaan kiintolevyn osaa, joka koostuu vierekkäisistä sektoreista, joihin tietoja tallennetaan.

Klusteri liike -elämässä

Liiketoiminnan alalla klusteri viittaa joukkoon tai ryhmittymään saman haaran yrityksiä, jotka ovat yhteydessä toisiinsa alueen puitteissa.

Tällä tavoin organisoidut yritykset kilpailevat muiden saman alan toimijoiden kanssa ja soveltavat erilaisia ​​strategioita, kuten tuotannon lisäämistä, uusien yritysten tukemista tai opportunismin hallintaa.

Tieteiden klusteri

Sanaa klusteri käytetään usein tieteessä viittaamaan eri elementtien ryhmiin tai klustereihin. Siten voidaan mainita esimerkiksi geeniryhmä, atomien tai molekyylien klusteri, tähtijoukko ja paljon muuta.

Taiteellinen klusteri

Tunnetaan taideryhmä, tämä ilmaisu tarkoittaa eräänlaista verkostoon yhdistettyjen taiteilijoiden organisaatiomuotoa, jonka tarkoituksena on levittää vapaata kulttuuria ja levittää taiteellisia arvoja ilman rajoja. Termi keksittiin vuonna 2011, ja se johdettiin suoraan tietokoneen merkityksestä.

Tunnisteet:  Teknologia-E-Innovaatio Tiede Ilmaisut - Suosittu