Merkitys neuvosto

Mikä on neuvosto:

Neuvosto voi olla kaupungintalo, kunta, rakennus, jossa neuvosto sijaitsee, sekä neuvoston jäsenten istunnot. Sana sinänsä tulee latinasta concilium.

Siten neuvosto voi olla kaupungintalo tai kunta, eli kuntayhtymä, joka muodostaa pormestarin yhdessä valtuutettujen kanssa ja jonka tavoitteena on kunnan hallinto ja hallitus.

Rakennusta, johon valtuutetut osallistuvat kokousten pitämiseksi, eli heidän virallista kokouspaikkansa, voidaan myös kutsua neuvostoksi.

Toisaalta neuvosto voi myös viitata paikalliseen alueelliseen kokonaisuuteen, jonka muodostaa naapuriryhmä, jotta he voivat hallita etujaan suhteellisen itsenäisesti ja yhteisesti.

Lopuksi neuvoston jäsenten järjestämää istuntoa, kokousta tai kokousta kutsutaan myös neuvostoksi. Näillä istunnoilla on kokoonpanolaatua, koska ne muodostavat neuvottelukunnan, jolla voi olla (maasta riippuen) valtuudet arvioida ja hyväksyä lakeja tai asetuksia.

Neuvostojen alkuperä juontaa juurensa keskiajan 10. vuosisadalle Iberian niemimaalle, jossa kutsuttiin koolle kokoukset, joissa naapurit osallistuivat päättämään yhteistä etua koskevista asioista, jotka voivat olla taloudellisia, hallinnollisia tai oikeudellisia.

Katso myös kunta.

Neuvosto vai neuvosto?

Neuvosto ja neuvosto ovat erilaisia ​​sanoja, joilla on eri merkitys. Neuvosto voi viitata raatihuoneeseen, kuntaan tai kunnalliseen yhtiöön sekä yksittäisten neuvoston jäsenten pitämään istuntoon.

Toisaalta neuvosto on mielipide, ehdotus tai suositus, mutta se voi myös olla elin, joka vastaa yrityksen tai yhteisön neuvonnasta tai ohjaamisesta sekä neuvoston järjestämistä istunnoista.

Tunnisteet:  Yleinen Sanat Ja Sananlaskut Ilmaisut-In-Englanti