Merkitys perustuslaillisuus

Mitä on perustuslaillisuus:

Perustuslaillisuutena tunnetaan poliittinen järjestelmä, jota säännellään perustuslaillisella tekstillä. Samoin se on tämän järjestelmän puolueellinen ideologia ja sen ilmentymät sosiaalisella, poliittisella ja oikeudellisella alalla.

Perustuslain mukaan kaikkien julkisten valtojen on oltava sääntelykehyksen alaisia, jotka hillitsevät ja rajoittavat niitä. Perustuslaillisuus puolustaa siis ajatusta siitä, että hallituksen valtaa, riippumatta siitä, johtuuko se perustuslaista, on valvottava kirjallisilla laeilla, jotka puolestaan ​​toimivat valtion yhteiskunnallisen organisaation perusperiaatteena.

Perustuslaki muodostuu siis normatiiviseksi kehykseksi, johon valtion oikeusjärjestelmä perustuu, ja tässä mielessä sen normatiivisen pyramidin perustaksi, jonka on oltava muiden maan lakien alainen.

Tunnisteet:  Yleinen Sanat Ja Sananlaskut Uskonto Ja Hengellisyys