Merkitys Laadunvalvonta

Mikä on laadunvalvonta:

Laadunvalvonta on prosessi, jossa tuotteen tai palvelun saatavuuden, luotettavuuden, ylläpidettävyyden ja valmistettavuuden standardointi taataan.

Laadunvalvonnassa on otettava huomioon suunnittelu-, valvonta- ja parannusvaiheet. Laatu ei tässä mielessä tarkoita pelkästään tuotteen kestävyyttä tai tyytyväisyyttä palveluun, vaan se tarkoittaa myös yrityksen johdon määrittämien taloudellisen kannattavuuden, kaupallisen kasvun ja teknisen turvallisuuden standardien täyttämistä.

Katso myös Laatu.

Laadunvalvonta on työkaluja ja mekanismeja, joihin kuuluu tuotteiden ja palveluiden tarkastus, valvonta, takuu, hallinta ja toimitus. Laadunhallinta suunnittelee tämän prosessin ottaen huomioon seuraavat näkökohdat:

  • Talous: resurssien tehokas käyttö.
  • Kaupallinen: kilpailukyvyn säilyttäminen suhteessa sen laatuun ja hintaan.
  • Tekninen: tehokkuus ja turvallisuus prosesseissa.

Katso myös Teollisuuden turvallisuus.

Laadunvarmistus on laadunvalvontatoimenpiteitä, jotka voivat olla sekä sisäisiä että ulkoisia, kuten esimerkiksi akkreditointi kansainvälisessä standardoinnissa sekä tuotteiden ja prosessien laadun ja turvallisuuden standardointi, jota Kansainvälinen standardointijärjestö edistää ja jota kutsutaan myös ISO -standardeiksi.

Katso myös ISO.

Yrityksen laadunvalvonta

Yrityshallinnossa laadunvalvonta on yksi valvontamekanismeista, jotka auttavat laatimaan laatustandardit prosesseissa optimointia varten.

Katso myös Yrityshallinto.

Yrityksessä laadunvalvonnan on oltava läsnä tuotteen tai palvelun kaikissa vaiheissa. Valvotulle laadulle on tunnusomaista seuraavat seikat:

  • Se määritellään asiakkaan kannalta,
  • Se suoritetaan yrityksen johdon eritelmien mukaisesti,
  • Sen on oltava jatkuva,
  • Parannus mitataan suhteessa käyttäjän käsitykseen.

Ruoan laadunvalvonta

Elintarvikkeiden laadunvalvonta on kansanterveyden ala, koska se merkitsee elintarvikkeiden saastumista, joka voi aiheuttaa sairauksia ja infektioita, jotka uhkaavat väestön terveyttä.

Tunnisteet:  Sanat Ja Sananlaskut Yleinen Uskonto Ja Hengellisyys