Merkitys ruumiillisuus

Mikä on ruumiillisuus:

Kehollisuus viittaa sen ominaispiirteisiin, jolla on ruumis tai jolla on johdonmukaisuus. Se liittyy suoraan kehon olemassaoloon ottaen huomioon fyysiset, motoriset, älylliset, sosiaaliset ja emotionaaliset näkökohdat.

Tämä on laaja termi, joka sisältää erilaisia ​​opintoalueita, joten sitä voidaan analysoida muun muassa liikuntakasvatuksesta, filosofiasta, psykologiasta, kemiasta.

Kehollisuus ylittää kehon fyysisen olemassaolon, se sisältää myös aistit voidakseen paljastaa, mitä niiden kautta havaitaan. Tällä tavalla ihmiset voivat paljastaa aistitietoa, jota he tuskin tunnistavat muuten.

Kaikilla ihmisillä on syntynyt ruumis, joka muuttuu ajan myötä, sopeutuu, kun se rakentaa tietoisuutta itsestään ja onnistuu altistumaan kyvylle tuntea, tehdä, ajatella ja liittyä kaikkeen ympärillään.

Kehollisuuden merkitys on mahdollisuus ottaa mukaan emotionaalisia, sosiaalisia, kulttuurisia ja fyysisiä kokemuksia, jotka ovat ainutlaatuisia kussakin olennossa ja jotka muodostavat ihmisten yksilöllisyyden.

Eli ruumiillisuuden avulla yksilöt määrittelevät ja erottavat itsensä fyysisesti ja hengellisesti.

Tunnisteet:  Tiede Uskonto Ja Hengellisyys Sanat Ja Sananlaskut