Merkitys palvonta

Mikä on palvonta:

Sana kultti tulee latinasta cultus (viljelty, viljelty), sillä on useita merkityksiä ja sitä sovelletaan eri yhteyksissä.

Kulttuurinen ihminen

Adjektiivina kultti tarkoittaa sitä, että sillä on kulttuuria. Tällä merkityksellä on useita synonyymejä, kuten: koulutettu, koulutettu, oppinut, viisas, osaava, valaistunut, sivistynyt, viljelty. Sana "kouluttamaton" on "kultin" vastakohta. Yksi puhuu "viljellystä" tai "viljellystä ihmisestä", kun jollakin on paljon tietoa. Yleensä sitä käytetään viittaamalla eri tieteenalojen, kuten historian, maantieteen tai kirjallisuuden, sisältöön. Ollakseen kulttuurinen ei tarvitse olla akateemista koulutusta, koska ihmisen kulttuuri voi johtua myös esimerkiksi itseoppimisesta.

Kultti kieli

Koulutettu kieli, toisin kuin kouluttamaton kieli, on sellainen, jossa morfosyntaksia ja sanastoa käytetään oikein. Kulttuurikieli voi olla muodollista tai epävirallista riippuen siitä, missä kontekstissa sitä käytetään. Sitä voidaan käyttää suullisesti tai kirjallisesti.

Kielitieteessä "viljelty sana" tai "kultti" osoittaa, että termi on peräisin suoraan latinasta tai kreikasta ilman suosittua kehitystä, esimerkiksi mautonta latinaa romanssikieleksi, lukuun ottamatta uudelle tyypillisiä kielellisiä muutoksia . kieli. Esimerkiksi sanaa "jokapäiväinen" pidetään kultismina (latinalaisesta lainaus). Puhutaan myös "kultista" ja "culteranosta", jotka viittaavat johonkin tai johonkin, joka liittyy culteranismin kirjalliseen tyyliin.

Uskonnollinen kultti

Substantiivina "kultti" on tapa osoittaa omistautumista, kunnioitusta tai kunnioitusta jotakuta tai jotain kohtaan, jota pidetään jumalallisena. Uskontoissa kultti käsittää sarjan rituaaleja, ilmenemismuotoja ja uskonnollisia juhlia, jotka kunnioittavat jumaluutta, henkilöä tai esinettä, jolla on jumalallisia tai pyhiä piirteitä (kuten pyhimys tai jäänne). Uskonnollinen kultti voi sisältää rukouksia ja rukouksia, uhreja, kuten paastoa. Henkilökohtaisella tasolla uskonnollinen palvonta palvelee ihmistä osoittamaan suhdetta jumaluuteen. Sosiaalisella tasolla uskonnollinen palvonta liittyy ajatukseen yhteisöstä ja ryhmän idean luomiseen ja vahvistamiseen.

Tunnisteet:  Yleinen Ilmaisut - Suosittu Teknologia-E-Innovaatio