Merkitys Pohdintaa

Mikä on harkitseminen:

Keskustelulla tarkoitetaan toimintaa, jossa harkitaan ja pohditaan tietyn päätöksen tekemiseen liittyviä etuja tai haittoja joko yksin tai ryhmissä.

Sana neuvottelu tulee latinasta Aion harkita joka viittaa harkinnan toimintaan. Synonyymit, joita voidaan käyttää viittaamaan käsitteeseen neuvottelu, ovat seuraavat: pohdinta, pohdinta, analyysi, keskustelu, keskustelu, päätös, päättäväisyys, epäonnistuminen.

Esimerkiksi "Ylemmän neuvoston käsittely päätti keskeyttää luokat"; "Aion keskustella vanhempieni kanssa tästä asiasta, koska haluan tehdä parhaan päätöksen"; "Tuomariston pohdinta julisti hänet syyttömäksi."

Keskustelu on teko, jossa ihmiset ajattelevat tarkkaan päätöksen tekemisen tai tekemättä jättämisen etuja tai haittoja, mitkä ovat syyt ja miksi tietty kanta otetaan.

Samoin keskustelujen avulla ihmiset voivat ratkaista erilaisia ​​yleistä etua koskevia asioita, jotka vaikuttavat tiettyyn ryhmään tai yhteisöön, kuten turvatoimenpiteiden toteuttaminen, asuinalueen yhteisten alueiden hoito.

Siksi keskustelu on osa elämää lukemattomissa henkilökohtaisissa, ammatillisissa, akateemisissa, poliittisissa ja sosiaalisissa olosuhteissa. Toisin sanoen harkitseminen kattaa kaikki ne inhimillisen kehityksen tilat, joissa on noudatettava useita normeja.

Tässä mielessä on tärkeää, että henkilöllä tai henkilöillä, jotka aikovat pohtia tiettyä asiaa, on olennaisia ​​tietoja, joiden avulla he voivat suorittaa tarkan analyysin ja pohdinnan, jotta voidaan valita paras vaihtoehto vastuullisella tavalla.

Keskustelun avulla on mahdollista analysoida ja selvittää tilanteen edut ja haitat, määrittää vaihtoehtoja, määrittää, kuka hyötyy tai vahingoittaa, toisin sanoen pohdinta johtaa selventämiseen, miten onnistua ja välttää epäonnistuminen tai kaaos tietyllä tavalla.

Tällä tavoin vältetään kiireellisiä toimenpiteitä, virheitä ja useita negatiivisia vaikutuksia, jotka voivat vaikuttaa useampaan kuin yhteen henkilöön.

Kuitenkin kollektiivisen tai ryhmäkeskustelun jälkeen voi ilmetä vielä yksi johtopäätös ja näin ollen ihmiset voivat harkita yhden tai toisen vaihtoehdon tekemistä ja erilaisten toimien tekemistä.

Katso myös Heijastus.

Oikeudenkäynti

Oikeuden alalla tai poliittisissa yhteyksissä keskustelu on äärimmäisen tärkeää, koska se mahdollistaa päätöksenteon asioista, jotka koskevat yhteiskuntaa yleensä.

Tästä syystä oikeudenkäynneissä, ennen kuin tuomitaan syyllisyys tai ei, varsinkin jos kyseessä on rikos, neuvotellaan, jossa tuomaristo keskustelee ja vaihtaa mielipiteitä päätöksen tekemiseksi.

Esimerkiksi "Tuomariston harkinnan jälkeen tuomari tuomitsi syylliset kymmenen vuoden vankeusrangaistukseen."

Tunnisteet:  Sanat Ja Sananlaskut Ilmaisut - Suosittu Tiede