Merkitys Tekijänoikeus

Mikä on tekijänoikeus:

Tekijänoikeus on vakiintunut oikeudellinen termi, joka kuvaa ja määrittää oikeudet, jotka tekijöillä tai tekijöillä on kirjallisiin tai taiteellisiin teoksiinsa, kulttuurisiin, teknologisiin ja kaupallisiin tuotteisiinsa ja palveluihinsa.

Tällä tavalla teoksen tai tuotteen tekijä tunnustetaan tavaran tai palvelun ainoaksi luojaksi ja omistajaksi, jolla hän voi saada erilaisia ​​henkisiä, taloudellisia ja aineellisia etuja sen tuotannosta ja jakelusta.

Tekijänoikeudella pyritään suojelemaan kirjallisen teoksen tekijän luovuutta ja innovatiivisuutta, käännös, editointi, musiikkikoostumus, maalaus, piirustus, kartta, veistos, elokuva, valokuvaus, koreografia, tuotenimi, symboli, tietokoneohjelma, elektroniset laitteet, mainokset, muun muassa arkkitehtonisia töitä.

Olisi selvennettävä, että tekijänoikeus suojaa ideoiden ilmaisumuotoja, mutta ei itse ideoita. Toisin sanoen ideat, joita ei toteuteta tai toteuteta sellaisinaan tuotteen tai tuotteen tuottamiseksi, eivät ole tekijänoikeussuojattuja.

Tekijänoikeus suojaa vain alkuperäisiä tai innovatiivisia luomuksia, etsii suojaa kolmansia osapuolia vastaan, jotka pyrkivät hyötymään teoksen kopioimisesta, plagioinnista tai alkuperäisestä levittämisestä laittomalla tavalla, loukkaamalla luojan moraalisia ja perillisiä oikeuksia.

Tekijänoikeudet hankitaan automaattisesti ilman, että teosta on rekisteröitävä, kuten tässä kohdassa määrätään Bernin yleissopimus kirjallisten ja taiteellisten teosten suojaamisesta vuodesta 1886.

Monissa maissa on kuitenkin luotu rekisteröintijärjestelmiä, joilla turvataan ja selvennetään tekijän tai luojan omistusoikeuksia työhönsä.

Tekijänoikeus ja lähioikeudet

Tekijänoikeus kattaa myös muut erittäin tärkeät oikeudelliset käsitteet, joilla pyritään säätelemään ja suojelemaan sellaisten teosten tai tavaroiden käyttöä ja jakelua, joiden omistus on laissa tunnustettu.

Tässä mielessä tekijänoikeus liittyy lähioikeuksiin, jotka ovat luonteeltaan moraalisia ja perinnöllisiä ja jotka tunnustavat tekijän auktoriteetin hänen työstään ja antavat hänen sallia tai kieltää sen käytön ja jakelun.

Moraaliset oikeudet

Moraaliset oikeudet ovat sellaisia, jotka antavat tekijänoikeuden omistajalle mahdollisuuden saada taloudellista hyötyä tai korvausta sallimalla kolmansien osapuolten käyttää teostaan. Seuraavaksi tekijän tai luojan moraaliset oikeudet:

 • Teoksen paljastaminen.
 • Kirjoittajan tunnustus.
 • Työn eheys.
 • Oikeus vastustaa teoksen muuttamista, joka voi vahingoittaa luojan mainetta.

Perintöoikeudet

Ne ovat joukko valtuuksia, jotka tekijänoikeuden haltijalla on luvassa käyttää ja levittää teostaan ​​kolmansille osapuolille.

Taloudelliset oikeudet määräävät teosten suojaehdot, jotka on vahvistettu Maailman henkisen suojelun järjestön (WIPO) eri sopimuksilla.

Nämä oikeudet osoittavat, että teoksen suoja syntyy teoksen luomisesta ja että tekijän kuoleman jälkeen mainittu suoja ulottuu vielä 50 vuodeksi.

Tällä tavalla sekä luojat että heidän perillisensä voivat saada taloudellisia etuja kohtuullisen ajan. Seuraavaksi tekijän tai luojan taloudelliset oikeudet:

 • Oikeus sallia tai kieltää teoksen jäljentäminen.
 • Oikeus sallia tai kieltää sen jakelu.
 • Sallikaa sen tulkinta tai ei.
 • Hyväksy tai älä käännä.
 • Salli tai kiellä teoksen mukauttaminen.
 • Salli tai estä teoksen lähettäminen tai julkinen viestintä.

Katso myös:

 • Patentti.
 • Tekijänoikeus.

Tekijänoikeus ja Maailman henkisen omaisuuden järjestö

Maailman henkisen omaisuuden järjestö on kansainvälinen järjestö, joka on perustettu tekijänoikeuksien suojaamiseksi.

WIPO on organisaatio, joka pyrkii vahvistamaan teollis- ja tekijänoikeuksia suojaavat normit, joissa tavaramerkkien, teollismallien ja alkuperänimitysten rekisteröinnit otetaan huomioon patenttien tai tekijänoikeuksien kautta.

Tällä tavoin edistetään luovuutta ja uusien teosten, tavaroiden ja tuotteiden luomista.

Tunnisteet:  Ilmaisut - Suosittu Sanat Ja Sananlaskut Uskonto Ja Hengellisyys