Kuvauksen merkitys

Mikä on Kuvaus:

Kuvaus on toiminta ja vaikutus, joka kuvaa, eli selittää tai edustaa yksityiskohtaisesti kielen avulla esineen, henkilön, paikan, tilanteen tai tapahtuman ominaispiirteitä.

Kuvauksen tarkoituksena on luoda kuuntelijaan tai lukijaan mielikuva asiasta, josta viitataan heidän poissa ollessaan. Kieliopillisesti sanan kuvaus on naisellinen substantiivi.

Kuvaukset voivat vaihdella tyypiltään viestinnän yhteydessä tehtävänsä mukaan: tieteellinen, kirjallinen, mainonta, analyyttinen jne. On olemassa erilaisia ​​kuvauksia, joista mainitsemme vain yleisimmät.

Kuvaustyypit

Objektiivinen kuvaus

Se on kuvaus, jossa viestin lähettäjä yrittää välittää kuvan siitä, mitä hän kuvailee, tarkasti tekemättä arvoarvioita ja antamatta tunteiden puuttua asiaan.

Periaatteessa oletetaan, että objektiivinen kuvaus ei jätä pois mitään yksityiskohtia ja yrittää rakentaa uskollisen muotokuvan esitetystä ilman, että elementtejä asetetaan etusijalle.

Sitä käytetään yleisesti eri tieteenaloilla selittämään erilaisia ​​ilmiöitä ja käsitteitä.

Subjektiivinen kuvaus

Sitä kutsutaan subjektiiviseksi kuvaukseksi niille suullisille esityksille ihmisistä, asioista tai tilanteista, joissa viestin lähettäjä hierarkkistaa piirteiden tärkeyden tarkoituksena ilmaista miltä heistä tuntuu heidän edessään tai saavuttaa emotionaalinen vaikutus vastaanottajaan viestistä ..

Subjektiivisessa kuvauksessa liikkeeseenlaskija omaksuu tarkoituksellisesti näkökulman, jonka avulla hän voi jättää huomiotta tai pahentaa vaikutusta suosivia ominaisuuksia etsimällä yleisöä. Tässä tapauksessa subjektiivinen kuvaus voi sisältää arvovalintoja. Tämäntyyppinen kuvaus on hyvin yleistä kirjallisissa genreissä, kuten runoudessa.

Kuvaus kirjallisuudessa

Kirjallinen kuvaus on laajalti käytetty resurssi kirjallisuudessa, erityisesti kerrontagenreissä, kuten romaanissa ja novellissa.

Termi viittaa myös yksityiskohtaiseen selitykseen hahmoa, sijaintia, esinettä tai tapahtumaa kuvaavista elementeistä, mutta tällä selityksellä on esteettinen tarkoitus.

Tästä syystä sellaisten resurssien, kuten metaforien, symbolien ja erilaisten retoristen hahmojen sisällyttäminen, joiden avulla voimme kuvitella tai visualisoida tietyn elementin, on hyvin tyypillistä kirjalliselle kuvaukselle sen vangitsemiseksi. Esimerkki:

Katso myös kirjallisuushahmot.

Lisäksi mikä tahansa kirjallinen kuvaus suosii käsitystä uskottavuudesta lukemisen yhteydessä. Tämä tarkoittaa sitä, että se sallii kertojan käsittelemien asioiden näyttää uskottavilta lukijan silmissä. Kirjallinen kuvaus voi todellakin olla lukijalle ymmärrettävämpi, selkeämpi, uskottavampi tai ymmärrettävämpi kuin objektiivinen kuvaus.

Mutta myös kirjalliset kuvaukset pyrkivät sinänsä saavuttamaan esteettisen nautinnon vaikutukset lukijaan. Esimerkki:

Geometrinen kuvaus

Geometristä kuvausta kutsutaan tekniikoiksi, jotka mahdollistavat kolmiulotteisen avaruuden esittämisen kaksiulotteisella pinnalla. Tämä sallii viestin vastaanottajan tehdä mielikuvan avaruuden kolmiulotteisista kohteista.

Tunnisteet:  Tiede Uskonto Ja Hengellisyys Yleinen