Merkitys arvokkuus

Mikä on ihmisarvo:

Ihmisarvo osoittaa kaikkien ihmisten ansaitsemaa kunnioitusta ja arvostusta, ja se vahvistetaan henkilöltä, jolla on moitteeton ihmislaatu.

Ihmisarvo on arvokkaan ominaisuus, joka tarkoittaa arvokasta, kunnioitettua, kelvollista ja termi ihmisarvo tulee latinalaisesta sanasta dignitas.

Vuonna 1948 annetun yleismaailmallisen ihmisoikeusjulistuksen johdannossa hän puhuu "kaikkien ihmisperheen jäsenten sisäisestä ihmisarvosta (...)" ja vahvistaa sitten artikkelissaan 1, että "kaikki ihmiset ovat syntyneet vapaina ja tasa -arvoisina" . ihmisarvoon ja oikeuksiin ".

Ihmisarvo on siis synnynnäinen, positiivinen ja edistää täyttymyksen ja tyytyväisyyden tunnetta vahvistamalla persoonallisuutta. Esimerkiksi orjuus on ihmisarvon vastakohta, koska ihmisiä ei kohdella sellaisina tai kelvollisina, koska orjaa ei pidetä ihmisenä vaan esineenä.

Ihmisarvo on myös sitä kunnioitusta ja arvostusta, jonka jokin asia tai teko ansaitsee. Se on huippuosaamista, parannusta asiaan tai toimintaan.

Arvokkuudesta puhutaan, jos ihmiset käyttäytymistapansa mukaisesti tekevät niin vakavuudella, säädyllisyydellä, ritarillisuudella, aatelisuudella, kunnioituksella, uskollisuudella, anteliaisuudella, aatelisuudella ja kunnialla. Esimerkiksi sitoumusten täyttämisessä ihmisarvo viittaa muodollisuuteen, rehellisyyteen ja ihmisten kunniaan.

Erinomaisuuden kannalta arvokkuus on kunnia- tai arvovaltainen asema, arvovalta ja kunnia, esimerkiksi poliittiset tehtävät, kuten kuninkaan, presidentin tai keisarin asema. Ihmiset, jotka ovat kyseisessä asemassa tai asemassa, edustajina ja haltijoina, on myös nimetty siten, että he ovat arvokkaita tai arvokkaita.

Arvokkuuden tyypit

Filosofiassa arvokkuus on jaettu kolmeen tyyppiin:

  • Ontologinen ihmisarvo tai ihmisarvo: sen avulla kaikki ihmiset syntyvät.
  • Moraalinen ihmisarvo: se liittyy ihmisten moraaliin ja heidän käyttäytymiseensä yhteiskunnassa.
  • Todellinen ihmisarvo: se on sellainen, jonka muut ottavat vastaan.

Ihmisarvo

Ihmisarvo on arvo ja ihmisen luontainen, loukkaamaton ja aineeton oikeus, se on perusoikeus ja se on ihmisen luontainen arvo, koska se on järkevä olento, jolla on vapaus ja joka voi luoda asioita.

Väite, jonka mukaan kaikki ihmiset ovat syntyneet arvokkaasti, on eräänlainen ontologinen ihmisarvo.

Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki ihmiset voivat muokata, muuttaa ja parantaa elämäänsä käyttämällä vapauttaan ja tekemällä päätöksiä arvokkaasta elämästä.

Katso myös Arvo.

Moraalinen ihmisarvo

Moraalinen ihmisarvo viittaa ihmisten arvokkuuteen moraalisena tosiseikkana. Tämä tarkoittaa, että se on ihmisen arvo yhteiskunnassa ja se on oikein.

Siten moraalinen ihmisarvo heijastuu käyttäytymiseen, jota henkilö käyttää moraalinsa mukaisesti ja jonka yhteiskunta hyväksyy tai hylkää.

Tässä mielessä moraalisen arvokkuuden on heijastuttava kaikilla yhteiskunnan alueilla toimintamallina, tapana tai perinteenä, jota on noudatettava. Tällä tavalla moraalinen ihmisarvo muuttuu sosiaaliseksi arvokkuudeksi.

Katso myös Moraali.

Henkilökohtainen ihmisarvo

Henkilökohtainen arvokkuus perustuu kunnioitukseen ja arvostukseen, jota henkilöllä on itseään kohtaan ja joka ansaitsee kunnioituksen muita kohtaan, koska me kaikki ansaitsemme kunnioitusta riippumatta siitä, millaisessa tilanteessa olemme.

Muilta saamansa hoidon avulla saavutettua henkilökohtaista ihmisarvoa kutsutaan myös kuninkaalliseksi arvokkuudeksi.

Kun tunnistamme jokaisen ihmisen erot ja siedämme nämä erot, henkilö voi tuntea itsensä kelvolliseksi, kunnioitetuksi, vapaaksi ja ylpeäksi siitä, kuka hän on.

Tunnisteet:  Teknologia-E-Innovaatio Ilmaisut - Suosittu Tiede