Kielellisen monimuotoisuuden merkitys

Mikä on kielellinen monimuotoisuus:

Kielellinen monimuotoisuus on useiden kielten rinnakkaiselo tietyssä maantieteellisessä tilassa.

Sellaisena kielellisen monimuotoisuuden käsitettä käytetään viittaamaan tilanteisiin, joissa eri kieliä puhuvien ja tiettyjä alueita tai alueita jakavien yhteisöjen rinnakkaiselo on olemassa. Näin ollen kielellinen monimuotoisuus merkitsee myös sitä, että on olemassa olosuhteita, jotka edistävät ja helpottavat rinnakkaiselojen kielten säilyttämistä ja keskinäistä kunnioitusta.

Tässä mielessä maailman alueet, joille on ominaista suurempi kielellinen monimuotoisuus, ovat niitä alueita, jotka ovat eristyneempiä ja joita on vuosisatojen ajan asuttanut pienet ihmisryhmät, jotka eivät pakottaneet kieltänsä muille.

Toisaalta kielellisesti vähiten monimuotoiset planeetan alueet ovat alueita, jotka on muodostettu poliittisiksi ja alueellisiksi yksiköiksi vuosisatojen ajan tai jotka ovat joutuneet siirtomaavallan alle tai joilla on ollut voimakas kulttuurinen vaikutus muun muassa asioita.

Tässä mielessä Uusi -Guinea on alue, jolla on suurin kielellinen monimuotoisuus maailmassa, kun taas Euroopan mantereelle on ominaista vähiten monimuotoisuus.

Amerikan mantereen tapaus on puolestaan ​​välitön. Lukuisten alkuperäiskansojen olemassaolo pääasiassa Meksikon ja Guatemalan lounaisalueilla sekä Amazonin viidakossa, mukaan lukien Brasilia, Kolumbia, Peru, Ecuador ja Bolivia, antaa Amerikalle edelleen kielellisen monimuotoisuuden tilanne, joka kuitenkin globalisaation sekä espanjan ja portugalin kulttuurisen painon vuoksi uhkaa vähentyä vuosisatojen kuluessa.

Suurin osa maailman puhutuista kielistä on jaettu Aasian ja Afrikan mantereille, 32% kustakin; Tätä seuraa Tyynenmeren alue 18 prosentilla, Amerikka 15 prosentilla ja Eurooppa, jossa puhutaan vain 3 prosenttia kaikista kielistä, vaikka niiden joukossa on kuitenkin neljä yleisimmin puhuttua kieltä. maailma (espanja, englanti, venäjä ja ranska).

Tällä hetkellä maailmassa hallitaan yli 6000 kieltä, mutta yli 50% niistä on vaarassa kadota tulevina vuosikymmeninä.

Kielellinen monimuotoisuus ja kulttuurinen monimuotoisuus

Kielellinen monimuotoisuus edistää kulttuurisen monimuotoisuuden tilanteita, toisin sanoen paikkoja, joissa eri kulttuurien kieliyhteisöillä on mahdollisuus elää yhdessä ja olla vuorovaikutuksessa. Tämän seurauksena syntyy rikastava kulttuurienvälinen vuoropuhelu, tietoisuus toisen kunnioittamisesta ja mahdollisuus oppia elämään harmonisesti yhdessä kunnioittaen eri kulttuureja, perinteitä ja uskontoja, jotka luonnehtivat jokaista kulttuuria.

Tunnisteet:  Ilmaisut - Suosittu Sanat Ja Sananlaskut Teknologia-E-Innovaatio