7 esimerkkiä liiketoiminnan arvoista

Liiketoiminnan arvot ovat joukko periaatteita, joihin liike- tai yritysorganisaatiot perustuvat eettisissä ja taloudellisissa tavoitteissaan.

Nämä arvot ovat välttämättömiä yrityksen tavoitteiden määrittämiseksi, työntekijöiden eettisten periaatteiden ja työstrategioiden määrittämiseksi suuremman taloudellisen hyödyn saamiseksi, kilpailukykyisten tuotteiden ja palvelujen tarjoamiseksi.

Toisin sanoen liiketoiminnan arvojen tarkoituksena on määrittää yrityksen perusta, sen sosiaalinen sitoutuminen, yrityskulttuuri, mahdollisuudet ja kilpailukyky sekä työstrategiat.

Alla on esimerkkejä liiketoiminnan arvoista, joita sovelletaan yleisesti.

Harjoittele kunnioittavaa kohtelua

Kunnioitus on perusarvo ihmisten keskuudessa, joten sinun tulee kohdella muita niin kuin haluaisit itseäsi kohdeltavan, kuunnella tarkasti heidän tekemiään ehdotuksia ja kritiikkiä sekä arvostaa heidän työtä.

Kunnioittava kohtelu luo ihmisissä hyväksynnän ja motivaation tunteen, jonka avulla he voivat kehittää työsitoumuksiaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Selkeä ja rehellinen viestintä

Liiketoiminnan viestinnän on oltava avointa ja rehellistä kaikilla osastoilla toimittajien ja asiakkaiden kanssa. Jatkuva ja selkeä viestintä on välttämätöntä, jotta työntekijät ja muut yritykseen liittyvät ihmiset ovat tietoisia hankkeista, edistymisestä, saavutettavista tavoitteista ja jopa laajentumissuunnitelmista.

Näin vältetään sekaannus, vähennetään virheitä ja kannustetaan henkilökuntaa.

Samoin viestintä vahvistaa yrityksen organisaatiokulttuuria ja kannustaa työntekijöitä positiivisesti.

Työvastuu

Vastuu on periaate, jota yrityksen on sovellettava instituutiona ja työntekijöiden yrityksen jäseninä.

Vastuullisuus näkyy täsmällisyydestä, kurinalaisuudesta, annettujen tehtävien noudattamisesta, rehellisyydestä ja rehellisyydestä kaikkien samassa yrityksessä työskentelevien keskuudessa.

Vastuu on olennainen osa liiketoiminnan johtamista, se edellyttää järjestystä ja joukkoa määräyksiä, joita on noudatettava kaikkien yritykseen liittyvien ihmisten hyväksi.

Tässä mielessä yritysvastuulla pyritään myös määrittelemään, mitä panoksia voidaan antaa yhteiskunnan, yhteisön ja ympäristön hyväksi, ja näin ollen käynnistetään erilaisia ​​hankkeita näitä tarkoituksia varten.

Kilpailukyky ja innovointi

Kilpailukyky on arvo, jota edistetään yrityskulttuurista ja joka alkaa tarpeesta kehittää jatkuvasti hankkeita, jotka johtavat työprosessien, tuotannon ja tavaroiden tai palvelujen laadun parantamiseen.

Kilpailukyky on ollut esimerkki siitä, miten eri yritykset ovat pyrkineet muuttamaan ja parantamaan ihmisten elämää. Toisin sanoen kilpailukyky edistää innovointia, tulevaisuuden ennusteita, yksilöiden tarpeiden täyttämistä ja uusien tuotteiden ja palvelujen luomista.

Itsekriittinen arviointi

Itsekritiikki on arvo, joka edellyttää ajan käyttämistä sen arvioimiseksi, mitkä ovat yrityksen ja työntekijöiden vahvuudet ja heikkoudet, mitkä ovat niiden syyt ja miten tämä ongelma voidaan korjata.

Samoin itsekritiikin on oltava jatkuvaa ja johdonmukaista yrityksen tehtävän ja vision kanssa, jolloin voidaan taata erinomaiset tulokset, parempi kilpailukyky ja laatu kilpailun suhteen.

Työn eheys

Rehellisyys on arvo, jolle on ominaista rehellisyyden ja sitoutumisen asettaminen työtehtävien edelle. Siksi yritysten on korostettava työntekijöidensä rehellisyyttä organisaatiokulttuurista, jotta vältetään huijaukset tai vahingot kolmansille osapuolille.

Rehellisyys heijastuu johdonmukaiseen, vastuulliseen, rehelliseen ja aitoon työhön, joka pyrkii olemaan kilpailukykyinen ja laadukas.

Jatkuvuus ja kurinalaisuus

Johdonmukaisuus ja kurinalaisuus ovat liiketoiminnan arvoja, jotka johtavat vaativien projektien kehittämiseen, esteiden voittamiseen ja kovaan työhön.

Kautta historian monet yritykset ovat kasvaneet ja luoneet mallin liiketoimintaympäristössä sen sitkeyden ja kurinalaisuuden ansiosta, jonka työntekijät antavat panoksensa ja joka puolestaan ​​on esimerkki intohimosta ja sitoutumisesta työhön.

Tässä mielessä hyödyt ovat sekä yritykselle että työntekijöille.

Tunnisteet:  Sanat Ja Sananlaskut Ilmaisut-In-Englanti Tiede