Merkitys voimaantuminen

Mikä on voimaantuminen:

Voimaantuminen tunnetaan prosessina, jolla yksilölle, yhteisölle tai sosiaaliselle ryhmälle annetaan joukko työkaluja vahvuuden lisäämiseksi, kykyjen parantamiseksi ja potentiaalin lisäämiseksi, kaikkien tarkoituksena parantaa sosiaalista tilannettaan., Poliittinen, taloudellista, henkistä tai henkistä.

Sana sinänsä on englannista peräisin oleva kopio, joka on peräisin verbistä voimaannuttaa, joka espanjaksi tarkoittaa "valtuuttamista", josta substantiivi voimaantuminen muodostuu.

Voimaantuminen tarkoittaa siis sitä, että kehitetään ihmisessä luottamus ja turvallisuus itseensä, kykyihinsä, kykyihinsä ja hänen toimiensa ja päätöstensä tärkeyteen vaikuttaa positiivisesti hänen elämäänsä.

Näin ollen vaikutusmahdollisuudet viittaavat erityisesti yhteiskuntatieteissä prosessiin, jossa valta myönnetään kollektiiville, yhteisölle tai yhteiskunnalliselle ryhmälle, joka on taloudellisesti, poliittisesti tai sosiaalisesti epävarmassa tilanteessa ja yleensä syrjäytynyt tai syrjäytynyt eri syistä (sukupuoli, alkuperä) , rotu, uskonto, seksuaaliset mieltymykset jne.).

Sosiaalisen vaikutusmahdollisuuden perimmäinen tarkoitus on, että mainittu ryhmä kykenee itse työskentelemällä ja organisoimalla parantamaan elinolojaan.

Samoin voimaantuminen tarkoittaa yksilötasolla sitä, kuinka tärkeää on kehittää kykyjä ja kykyjä, jotta he voivat vahvistaa roolinsa ja parantaa tilannettaan sosiaalisten ja poliittisten oikeuksien sekä taloudellisen toiminnan ja tuottavuuden suhteen.

Katso myös:

  • Sosiaalinen tasa -arvo.
  • Mahdollisuuksien lisääminen.

Naisten voimaantuminen

Naisten vaikutusmahdollisuuksia kutsutaan prosessiksi, jolla he hankkivat kaikenlaisia ​​työkaluja ja valmiuksia, joiden avulla he voivat ottaa näkyvämmän ja aktiivisemman osallistumisen yhteiskuntaan sekä henkilökohtaisella että poliittisella ja taloudellisella tasolla.

Naisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen lisää naisten itseluottamusta, turvallisuutta ja valtaa tehdä päätöksiä, ratkaista ongelmia ja järjestää ja muuttaa tilanteita, jotka vaikuttavat heihin suoraan tai välillisesti.

Tunnisteet:  Sanat Ja Sananlaskut Uskonto Ja Hengellisyys Yleinen