Merkitys potentiaalista energiaa

Mikä on potentiaalinen energia:

Potentiaalinen energia on työ, jota voidaan kehittää erillään kehon asennosta tai sen kokoonpanosta. Se on fysiikan käsite. Se mitataan yleensä jouleina ja sen symboli on kirjain "U" ja myös "Ep".

Sähköinen potentiaalienergia

Sähköinen potentiaalienergia sähkökentässä on energiaa, joka tarvitaan sähkövarauksen syrjäyttämiseen tai vapauttamiseen. Toisin kuin sähköstaattinen potentiaalienergia, sähköenergia kehittyy ajoittain vaihtelevilla sähkökentillä. Sähköpotentiaalienergiaa latausyksikköä kohden kutsutaan sähköpotentiaaliksi ja se mitataan voltteina.

Gravitaatiopotentiaalienergia

Se on eräänlainen potentiaalinen energia, joka liittyy painovoimaan. Se voidaan määritellä korotetussa asennossa olevan kehon kykyksi tuottaa energiaa.

Kehon painovoiman potentiaalienergia voidaan laskea kertomalla sen massa, painovoiman kiihtyvyys ja korkeus, jolla se sijaitsee. Kehon paino ja korkeus, jolla vartalo on sijoitettu, ovat suoraan verrannollisia niiden tuottamaan energiaan.

Esimerkki tämän tyyppisestä energiasta on se, joka pystyy tuottamaan vettä säiliössä.

Joustava potentiaalienergia

Joustava potentiaalienergia on energiaa, joka on kertynyt elastiseen runkoon (kuten kumiin tai jousiin), joka altistuu voiman aiheuttamalle muodonmuutokselle.

Esimerkki tämän tyyppisestä energiasta on se, joka on rintareunan kumissa, kun se vedetään taaksepäin.

Mahdollinen energia ja kineettinen energia

Yksinkertaistettuna voidaan sanoa, että mekaaninen energia on potentiaalienergian ja liike -energian summan tulos. Potentiaalienergialla tarkoitetaan kehon kykyä tuottaa energiaa (jos se on jännittynyt joustava kappale: elastista voimaenergiaa), kun taas liike -energia on energiaa, joka liikkuvaan kehoon kuuluu.

Tunnisteet:  Ilmaisut - Suosittu Yleinen Ilmaisut-In-Englanti