Termosähköisen energian merkitys

Mikä on termosähköinen energia:

Lämpösähkö on kehon hiukkasten sisäinen energia ja se voidaan havaita lämmön nousussa tai häviössä.

Lämpösähkö, jota kutsutaan myös lämpöenergiaksi, on lämpöä tuottavaa energiaa. Perinteinen lämpösähkölaitos tuottaa sähköenergiaa fossiilisten polttoaineiden, kuten hiilen, öljyn ja maakaasun, polttamisesta syntyvästä lämmöstä.

Katso myös Lämpöenergia.

Lämpösähköä käytetään sähköenergian tuottamiseen lämpövoimalaitosten rakentamisen kautta. Perinteiset tai klassiset lämpösähkölaitokset toimivat käyttämällä lämpöä, joka vapautuu kattiloiden luomasta termodynaamisesta vesihöyrykierrosta.

Kattilat nousevat korkeisiin lämpötiloihin käytettäviin fossiilisiin polttoaineisiin, jolloin syntyy palamista tuottavia kaasuja. Kosketus nestemäiseen veteen saa kaasut muuttumaan höyryiksi.

Höyry kiertää ja aktivoi turbiinin generaattorin, joka pyörii akselia, joka kulkee generaattoriin kytketyn laitoksen läpi. Laturi on paine- ja lämpötilajärjestelmä, joka ohjaa turbiinia.

Lopuksi generaattori kerää tuotetun mekaanisen energian ja muuntaa sen kolmivaiheiseksi ja vaihtovirtaksi.

Katso myös Energia.

Lämpövoimaloiden tyypit

Ihmiset käyttävät lämpösähköenergiaa energian tuottamiseen lämpösähkölaitosten rakentamisen ansiosta. Vaihtotyyppejä on useita, joista yleisimpiä ovat alla kuvatut:

  • Lämpösähkö tai tavanomainen lämpövoimalaitos: ne käyttävät fossiilisia polttoaineita, kuten hiiltä, ​​öljyä tai maakaasua. He käyttävät eksotermisiä reaktioita polttoaineiden palamisen kautta energian tuottamiseen tarvittavan lämmön tuottamiseksi.
  • Lämpösähkö tai ydinvoimalaitos: ne käyttävät ydinvoimaa atomien ytimissä ydinreaktion tuottamiseksi, joka kykenee tuottamaan energiaa, kuten uraanin ydinvoimalaitokset.
  • Yhdistetyn jakson termosähkö- tai lämpövoimalaitos: käyttää höyry- ja vesiturbiinien yhdistelmää maakaasun käsittelyyn ja saavuttaa jopa 50% enemmän tehokkuutta ja energiaa.
  • Lämpö- tai aurinkolämpölaitos: nämä laitokset käyttävät auringon tai luonnon lämpöenergiaa, joten ne eivät vaadi polttavaa polttoainetta, koska ne ovat eräänlainen kestävän kehityksen laitos.

Katso myös ydinfissio.

Hyödyt ja haitat

Lämpösähköllä tai lämpöenergialla on etuja ja haittoja, kun kyse on miesten käyttämästä sähköä.

Lämpösähkölaitosten rakentamisen edut sähköenergian tuottamiseksi keskittyvät siihen, että niiden kustannukset ovat paljon halvempia verrattuna massiiviseen energiantuotantoon. Lisäksi uuden teknologian, kuten maakaasun yhdistelmäkiertoisten lämpövoimalaitosten, ansiosta on mahdollista saavuttaa 50% parempi hyötysuhde kuin perinteisellä laitoksella.

Lämpösähköenergian käytön haitat ovat yleensä sen aiheuttamassa ympäristön saastumisessa. Jotkut sen vaikutuksista ovat:

  • Kaasupäästöt, jotka aiheuttavat kasvihuoneilmiön ja happosateita ilmakehään
  • Lämpö- ja höyrypäästöt, jotka voivat muuttaa paikallista mikroilmastoa
  • Avoimen kierron lämpövoimalaitokset vaikuttavat jokien ekosysteemeihin, jos ne poistavat suoraan kuumaa vettä jätteenä voimalaitokselta.
  • Energialähde voidaan käyttää loppuun, koska se on rajallinen ja kestämätön.
Tunnisteet:  Tiede Yleinen Teknologia-E-Innovaatio