Merkitys korostus

Mikä on korostus:

Kuten korostusta kutsutaan toiminnan tehostamiseksi, korostamiseksi tai korostamiseksi, joko osoittamaan sen tärkeyttä tai ohjaamaan siellä olevan toisen henkilön huomiota. Sana tulee siis latinasta emphăsis, ja tämä kreikan kielestä ἔμφασις (émphasis).

Korostus voi ilmetä tietyllä intonaatiovoimalla, kun sanomme tai luemme jotain ääneen. Tässä mielessä se on tärkeä oraalinen resurssi, joka auttaa yleisöä tunnistamaan puheen tärkeimmät kohdat ja samalla heidän ymmärryksensä.

Samoin voimme käyttää paitsi äänensävyä myös ilmaisujamme tai eleitämme osoittaaksemme keskustelukumppanillemme korostaen jonkin asian merkitystä.

Näin ollen jonkin asian korostaminen tarkoittaa sen tehostamista, sen korostamista muusta, sen näkyvyyden lisäämistä ja välittämistä henkilölle, jonka kanssa puhumme, kiinnostusta siitä, että tietty asia herättää toisin kuin muut.

Painotus retoriikkaan

Retorian kurinalaisuudessa korostuksena kutsutaan kirjallista hahmoa, joka käyttää itse kieltä ilmaisun korostamiseen, vahvistamalla tai tehostamalla lausunnon merkitystä. Tässä mielessä yksi sopivimmista hahmoista korostuksen yhteydessä on synekdoche, jossa osa muutetaan kokonaisuudeksi. Huomaa sen käyttö seuraavissa esimerkeissä: "Neljä silmäparia näkivät hänen menevän kadulle", jossa jokainen silmäpari vastaa henkilöä; "Heillä oli toinen lapsi, se tarkoittaa vielä yhtä suun ruokintaa", jossa suu edustaa ihmistä. Ensimmäisessä virkkeessä korostetaan, että henkilöä seurasi silmiään neljä kohdetta, toisessa, että lapsi tarkoittaa myös vastuuta ruokkia hänet.

Korostus taiteeseen

Taiteessa painopiste on katsojan huomion kiinnittämisessä etualalle tiettyyn elementtiin, joka liittyy läheisesti taideteoksen merkitykseen. Tätä menettelyä, jolla korostetaan, kutsutaan raskaudeksi. Sellaisena sitä käytetään pääasiassa muovitaiteessa, kuten maalauksessa ja veistoksessa, vaikka sitä voidaan soveltaa myös niiden kielten erityispiirteet huomioon ottaen arkkitehtuuriin, tanssiin, musiikkiin, kirjallisuuteen tai elokuvaan.

Painopiste graafisessa suunnittelussa

Graafisen suunnittelun alalla painopiste on visuaalinen aksentti, joka on painettu yhteen sävellyksen muodostavista elementeistä. Graafinen koostumus koostuu sellaisenaan tasoon järjestetyistä elementteistä, jotka noudattavat tasapainon ja harmonian periaatteita. Suunnittelun painottamisen tärkeys on, että se mahdollistaa katsojan ohjaamisen tiettyyn pisteeseen sävellyksessä. Erityisesti silloin, kun sitä käytetään perinteisessä mainonnassa tai Internetissä, asianmukaisen korostamisen avulla voidaan parantaa kuluttajien reaktiota ja vaikuttaa ostopäätökseen.

Tunnisteet:  Uskonto Ja Hengellisyys Ilmaisut-In-Englanti Sanat Ja Sananlaskut