Merkitys onnittelut

Mikä on onnittelut:

Onnitteluja voidaan käyttää substantiivina, mikä tarkoittaa onnitteluja. Esimerkiksi: "Haluan onnitella saavutuksestasi."

Adverbina onnittelut tarkoittavat 'hyvää', 'onnea'. Esimerkiksi: "Jos aiot perustaa oman yrityksen, se on onnittelut."

Onnitteluja käytetään myös välikohtauksena ilon tai tyytyväisyyden tunteen ilmaisemiseksi iloisista uutisista tai tapahtuneesta positiivisesta asiasta: ”Onnittelut! Poikasi on tullut. "

Samoin sitä käytetään osoittamaan minkä tahansa idean tai ehdotuksen hyväksymistä. Esimerkiksi: ” - Mennäänkö puistoon? "Onnittelut, mennään."

Toisaalta ilmaisu "olla onnekas" on lause, jota käytetään osoittamaan, että ihminen on onnekkaassa tilanteessa, mikä kutsuu juhlaan. Esimerkiksi: "Pedro ja Marta ovat onnekas uudessa kodissaan."

Etymologisesti ilmaisu onnittelut muodostuu lauseesta "hyvissä ajoin", joka yhdellä sanalla kirjoitettuna muuttuu asialliseksi ja tarkoittaa onnitteluja tai kohteliaisuuksia.

Onnittelujen synonyymit ovat onnittelut, onnittelut, onnittelut ja onnittelut.

Englanniksi onnittelut voidaan kääntää Onnittelut. Esimerkiksi: "Onnittelut uutta työtäsi varten”(Onnittelut uudesta työstäsi).

Tunnisteet:  Uskonto Ja Hengellisyys Yleinen Sanat Ja Sananlaskut