Merkitys Hengellisyys

Mikä on hengellisyys:

Henkisyys on itsensä aineettoman olemuksen tuntemista, hyväksymistä tai viljelemistä.

Hengellisyys on sana, joka tulee kreikan kielestä ja koostuu äänestä spiritus mikä tarkoittaa "respiro",alis, joka viittaa "suhteessa" ja jälkiliite -isä, mikä osoittaa laatua, siksi etymologisesti hengellisyys on kaikkea, mikä liittyy hengen tai hengen laatuun.

Katso myös Henki.

Ihmisen henkisyys määritellään sen osan tietoisuudeksi, joka ei ilmene aineellisesti ja joka liittyy johonkin kaikkia eläviä olentoja parempaan.

Uskonnossa hengellisyys ohjaa elämää ja hengellistä kehitystä jumalan tai profeetan opetusten ja normien mukaisesti. Esimerkiksi kristillinen hengellisyys perustuu Kristuksen ja hänen opetuslastensa opetuksiin.

Tunnisteet:  Yleinen Uskonto Ja Hengellisyys Tiede