Merkitys ammatillisen etiikan

Mikä on ammattietiikka:

Ammattietiikka on joukko eettisiä normeja, joita sovelletaan työtoiminnan kehittämiseen. Etiikka voi ilmetä deontologisissa koodeissa tai ammattikodeissa useiden periaatteiden ja arvojen kautta, jotka sisältyvät postulaatteihin dekalogien tai pidempien asiakirjojen muodossa.

Ammattietiikka asettaa käyttäytymisstandardit tehtävien suorittamiseen eettisissä puitteissa. Monissa tapauksissa ne käsittelevät osaamista ja ammattikykyä koskevia kysymyksiä sekä kullekin alueelle ominaisia ​​erityiskysymyksiä.

Vaikka ammattietiikka käyttää yleismaailmallisia ihmisarvoja, se keskittyy siihen, miten niitä voidaan soveltaa työympäristöön.

Siitä keskustellaan jatkuvasti, varsinkin kun ammatin kehittymisen ja henkilökohtaisen omantunnon tai etiikan välillä on eettisiä ristiriitoja. Tietyissä tilanteissa omantunnon vastustaminen voidaan valita, jos henkilö ei usko toimivansa oikein.

Tunnisteet:  Teknologia-E-Innovaatio Uskonto Ja Hengellisyys Ilmaisut-In-Englanti