Merkitys tarkkuus

Mikä on tarkkuus:

Tarkkuus on sitä, että noudatetaan tai lähestytään sitä, mitä pidetään oikeana.

Sana tarkkuus tulee latinasta tarkka se tarkoittaa jotain täsmällistä, ja sen jälkiliite -tud osoittaa laatua.

Tarkkuus on asian oikea ja todellinen määritelmä. Esimerkiksi "Asiantuntijat määrittelivät tarkasti kriisin seuraukset."

Tieteessä tarkkuus viittaa siihen, kuinka lähellä mitatut tulokset ovat viitearvoa, jota kutsutaan todelliseksi arvoksi. Voimme esimerkiksi ajatella, että tarkkuus on se, kuinka lähellä tikka on kohteeseen.

Jokaisessa tutkimushankkeessa, joka perustuu tieteelliseen menetelmään, on kerättävä riittävä määrä tietoja ja tuloksia esitetyn hypoteesin paikkansapitävyyden vahvistamiseksi.

Katso myös Tutkimusprojekti.

Tarkkuuden synonyymeja ovat samankaltaisuus, kirjeenvaihto, totuudenmukaisuus, varmuus, täsmällisyys.

Mittauslaitteiden tarkkuus

Mittauslaitteiden tarkkuus viittaa siihen, kuinka lähellä mitatut tulokset ovat viitearvoa, jota kutsutaan myös todelliseksi arvoksi tai todelliseksi suureksi.

Tarkkuus riippuu mittarin kalibroinnin laadusta. Tulosten tarkkuus on tarkka, mutta tarkat tulokset eivät välttämättä ole tarkkoja, koska tulokset voivat olla keskittyneitä, mutta kaukana todellisesta arvosta.

Tarkkuus ja täsmällisyys

Yleisesti ottaen tarkkuutta ja tarkkuutta käytetään synonyyminä. Tieteessä, tekniikassa ja metrologiassa näillä termeillä on eri merkitykset.

Tarkkuus ilmaisee tuloksen, joka on lähellä viitearvoa tai jota kutsutaan myös todelliseksi arvoksi tai todelliseksi suureksi. Mitä lähempänä todellista arvoa, sitä tarkemmat tulokset ovat.

Tarkkuus viittaa tulosten hajautumisasteeseen, mitä vähemmän hajaantunut, sitä suurempi tarkkuus.

Tunnisteet:  Ilmaisut-In-Englanti Sanat Ja Sananlaskut Teknologia-E-Innovaatio