Sukupuutto Merkitys

Mikä on sukupuutto:

Kuten sukupuuttoa kutsutaan sammutuksen tai sammuttamisen vaikutukseksi. Tässä mielessä se viittaa tiettyjen asioiden katoamiseen tai lopettamiseen.

Sana sinänsä tulee latinasta Sukupuuttoon kuollut, exstinctiōnis, mikä merkitsisi toimintaa ja vaikutusta liekin sammuttamiseen. Siksi sukupuuton käsitettä voidaan käyttää viittaamaan eri asioihin, kuten esimerkiksi tulen sammumiseen, ääneen, elämään, kiintymykseen, termiin jne.

Sukupuutto biologiassa

Biologiassa sukupuutto tarkoittaa lajin kaikkien jäsenten katoamista. Tässä mielessä lajia voidaan pitää sukupuuttoon siitä hetkestä, kun sen viimeinen elävä yksilö kuolee.

Syitä, jotka voivat aiheuttaa lajin sukupuuttoon, ovat kyvyttömyys sopeutua uusiin olosuhteisiin, jotka on asetettu ympäristölle, kuten endeemisille lajeille, jotka ovat alttiimpia muutoksille joko ympäristön muutosten tai uuden vahvemman lajin ilmestymisen vuoksi, kuten tapaus dodo, lintu Mauritiuksen saarelta, joka on kuollut sukupuuttoon.

Tunnisteet:  Teknologia-E-Innovaatio Ilmaisut-In-Englanti Sanat Ja Sananlaskut