Ydinfissio merkitys

Mikä on ydinfissio:

Ydinfissio on atomin ytimen pitävän voiman hajoaminen muodostaen kaksi erilaista mutta kevyempää ydintä.

Ydinfissioissa tavoitteena on rikkoa houkutteleva voima tai ydinvoima, joka yhdistää protonit ja neutronit, jotka muodostavat atomin ytimen. Neutroneja, joilla ei ole sähkövarausta, käytetään atomin ydintä vasten tuottamaan tarpeeksi viritysenergiaa muodostaakseen ytimen kahteen osaan.

Katso myös Atom.

Ydinfissioista saadut ytimet ovat erilaisia ​​ja kevyempiä kuin alkuperäinen ydin. Ydinfissioista vapautuva ylimääräinen energia tunnetaan ydinvoimana.

Katso myös Ydinenergia.

Ydinfissio tuottaa energiaa lämmön ja muun säteilyn muodossa ja vapauttaa vuorostaan ​​muita neutroneja. Jokainen syntynyt neutroni törmää muiden luotujen ytimien kanssa, jolloin syntyy ketjureaktio.

Ydinfissioa voidaan käyttää sähköntuotantoon ydinreaktorin kautta. Ydinreaktori on laitos, joka synnyttää omavaraisia ​​ja hallittuja ydinreaktioita ja käyttää atomien halkeamisesta vapautuvaa energiaa.

Esimerkiksi yksi ensimmäisistä ydinfissioiden sovelluksista käytti uraaniatomeja sähkön tuottamiseen.

Ydinfysiikka on tiede, joka tutkii atomien käyttäytymistä ja ominaisuuksia, kuten ydinfissioreaktioita.

Katso myös ydinfysiikka.

Ero fissio ja ydinfuusio

Ydinfissio on ydinfuusion käänteinen prosessi. Ydinfuusiossa kaksi kevyttä atomiydintä yhdistyvät raskaamman ytimen muodostamiseksi. Ydinfuusioydin on vakaampi ja koostuu vähemmän massasta. Massaero on ydinfuusiossa syntyvä energia.

Tunnisteet:  Teknologia-E-Innovaatio Sanat Ja Sananlaskut Tiede