Merkitys joustavuus

Mikä on joustavuus:

Joustavuus on esineen tai henkilön kyky taipua ilman murtumisvaaraa. Vastaavasti joustavuus on yksilön kyky sopeutua elämänsä aikana tapahtuviin erilaisiin muutoksiin tai säätää säännöt eri olosuhteisiin tai muutoksiin.

Joustavuus on latinalaista alkuperää "joustavuutta”.

Joustavuus esittää erilaisia ​​määritelmiä sanan kontekstista riippuen. Mekaaninen joustavuus on jännityksiä ja luistoja, jotka saavutetaan epämuodostuvassa kiinteässä aineessa, samalla tavalla se voi olla joidenkin materiaalien kyky muuttua ja palata alkuperäiseen muotoonsa.

Työn joustavuus on työmalli, jonka tehtävänä on säännellä työntekijöiden oikeuksia työnantajan tai yrityksen velvoitteiden vähentämiseksi. Työn joustavuudella pyritään siihen, että työnantaja ei ole mukautunut paremmin työntekijöiden suojelua koskeviin lakeihin työllisyyden lisäämiseksi, koska se voi irtisanoa vähemmän esteitä, tehdä lyhyitä sopimuksia, jotka uusitaan, jos työnantaja haluaa, muun muassa työnantajan etujen mukaisesti. Työntekijöiden osalta työn joustavuus lisää oikeudellista epävarmuutta työolosuhteissa, vähentää työntekijän ostovoimaa ja estää työntekijöiden yhdistysten tai ammattiliittojen tehokkaan työoikeuksien käyttämisen.

Sanaa joustavuus voidaan käyttää synonyymeinä mm. Kimmoisuudelle, taipuisuudelle, kestävyydelle, toonisuudelle, pehmeydelle. Myös joitakin sanan joustavuuden vasta -nimiä ovat: kovuus, jäykkyys, taipumattomuus.

Voit halutessasi lukea joustavan artikkelimme.

Joustavuus arvona

Ihmisen joustava luonne liittyy persoonallisuuteen, koska sen avulla hän voi hyväksyä uusia ideoita ja sopeutua uusiin olosuhteisiin tai tilanteisiin. Henkilö, jolla on luonne, on positiivinen ominaisuus sekä ihmissuhteissa että työpaikalla, koska sille on ominaista muun muassa suvaitsevaisuus, ymmärtäväisyys ja oppivainen henkilö.

Kognitiivinen joustavuus

Kognitiivinen joustavuus on yksilön kyky soveltaa hankittua tietoa uuteen tilanteeseen tai tilanteeseen. Kognitiivinen joustavuus ilmenee tiedon vastaanottamisessa, ideoiden ilmaisemisessa ja mukauttamisessa uusiin tilanteisiin.

Kykymme käsitellä ja analysoida aistiemme kautta saamiamme tietoja ja mukauttaa niitä uusiin yhteyksiin riippuu kognitiivisesta joustavuudesta.

Tunnisteet:  Ilmaisut-In-Englanti Sanat Ja Sananlaskut Uskonto Ja Hengellisyys