Merkitys Puhu

Mikä on keskustelu:

Puhumista kutsutaan sanojen lausumiseksi tai artikuloimiseksi. Sana sinänsä tulee latinasta fabulāri.

Puhuminen antaa meille mahdollisuuden kommunikoida muiden ihmisten kanssa sanojen avulla, se on luonnollinen tapa ilmaista ajatuksiamme, ilmaista tunteitamme tai vaihtaa näkemyksiä muiden ihmisten kanssa.

Puhuminen ja kuunteleminen ovat olennainen osa kommunikaatioprosessin toteuttamista ja jotta voimme saada harmonisemmat ja sujuvammat suhteet ympärillämme oleviin ihmisiin.

Itse asiassa puhuminen on perusarvo modernissa demokraattisessa yhteiskunnassa, koska se on kutsu vuoropuheluun, jotta toinen voi ilmaista itseään ja kommunikoida asioita, jotka häntä kiinnostavat tai koskevat.

Puhumme ymmärtääksemme itseämme, pitääksemme puheita tai rukoillaksemme, puhumme julkisesti välittääksemme ideamme suurelle yleisölle.

Puhumme järjestelemään tai sopimaan asioista, keskustelemaan asioista ihmisten kanssa, joiden kanssa olemme vuorovaikutuksessa päivittäin. Puhumme toisen henkilön kanssa kertoaksemme heille, että välitämme, että voimme olla ystäviä tai että pidämme heistä.

Puhumme kritisoidaksemme, sanoaksemme hyviä tai huonoja asioita tai jotakin. Puhumme tunnustaaksemme tietämämme tai kertoaksemme totuuden.

Puhumisen synonyymejä voivat olla: sanoa, ilmaista, ilmaista, ilmaista, lausua; keskustella, keskustella, keskustella, keskustella; puhua, puhua; kohdella, hyväksyä, hyväksyä; murista, arvostele jne. Sen vastakohdat olisivat hiljaisuus tai hiljaisuus.

Englanniksi puhuminen voidaan kääntää puhua tai puhua. Esimerkiksi: "Minun täytyy puhua pomoni kanssa”(Minun on puhuttava pomoni kanssa).

Tunnisteet:  Uskonto Ja Hengellisyys Tiede Yleinen