Merkitys Heterogeenisyys

Mikä on heterogeenisyys:

Heterogeenisyys viittaa ryhmään tai seokseen, joka koostuu useista erilaisista ja visuaalisesti erottuvista elementeistä.

Heterogeenisyys on hieman heterogeeninen, eli sen muodostavat elementit ovat eriytettävissä toisistaan ​​ja muodostavat puolestaan ​​osan samasta joukosta, seoksesta tai ryhmästä.

Filosofiassa saksalaisen Immanuel Kantin (1724-1804) heterogeenisuusperiaate määrää, että erityisillä käsitteillä on oltava jotain yhteistä, joka yhdistää ne saman yleisen käsitteen alle. Kunkin elementin spesifisyyden on puolestaan ​​oltava erotettavissa.

Heterogeenisuuden synonyymejä löytyy: monimuotoisuus, monimutkaisuus, monimuotoisuus, moniarvoisuus, monikulttuurisuus.

Sosiaalinen heterogeenisyys

Sosiologiassa sosiaalinen heterogeenisyys on termi, jota käytetään viittaamaan yhteiskuntaan sosiaalisena ryhmänä, joka koostuu eri ominaisuuksilla olevista ihmisistä, olipa kyseessä sosiaalinen luokka, rotu tai sukupuoli.

Sosiaalinen heterogeenisyys puolestaan ​​merkitsee kulttuurieroa, jota kutsutaan kulttuuriseksi heterogeeniseksi. Tässä mielessä hyväksyminen siitä, että eri kulttuurit ovat osa samaa ryhmää, jota kutsumme yhteiskuntaksi, auttaa meitä kulttuuriseen monimuotoisuuteen, henkilökohtaiseen kasvuun ja keskinäiseen ymmärrykseen ja ymmärrykseen.

Katso myös Kulttuurinen monimuotoisuus.

Rakenteellinen heterogeenisyys

Rakenteellinen heterogeenisuus viittaa epäsymmetriaan ja eriarvoisuuteen tuotanto- ja ammattialalla.

Tässä mielessä chileläinen strukturalistinen taloustieteilijä Aníbal Pinto (1919-1996) varoittaa, että samaan ryhmään kuuluu korkean tuottavuuden toimijoita yhdessä heikon tuottavuuden kanssa, mikä on erityisen ilmeistä reuna-alueilla.

Geneettinen heterogeenisyys

Geneettinen heterogeenisyys osoittaa sarjan samanlaisia ​​fenotyyppejä (fysikaalisia ominaisuuksia), jotka voidaan määrittää eri genotyypeillä (biologiset ominaisuudet).

Tunnisteet:  Teknologia-E-Innovaatio Ilmaisut-In-Englanti Ilmaisut - Suosittu