Merkitys Heteronomia

Mikä on heteronomia:

Heteronomia viittaa yksilön riippuvuuteen ja alistumiseen, jonka käyttäytyminen on kolmannen henkilön tai ulkopuolisen edustajan valvonnassa. Näin ollen heteronomia on itsenäisyyden vastakohta.

Sana heteronomia tulee kreikan kielestä suoraan, mikä tarkoittaa "muuta" ja nomos joka ilmaisee "lakia".

Tätä termiä käytetään eettisen filosofian alalla erottaakseen ihmiset, jotka kehittävät elämäänsä heille asetettujen sääntöjen mukaisesti ja jotka noudattavat monissa tapauksissa vastoin tahtoaan, mutta hyväksyttäväksi tai osaksi sosiaalista ryhmää.

Tämä termi johtuu filosofi Immanuel Kantista, joka omistautui tutkimaan ihmisten tahtoa ja jakoi heidät kahteen osaan: järki (autonomia) ja taipumus (heteronomia).

Tällä tavalla Kant pyrki ymmärtämään sellaisten ihmisten käyttäytymistä, jotka noudattavat normeja, lakeja ja tapoja, jotka luonnehtivat ja hallitsevat eri yhteiskuntia, joihin he kuuluvat, jotka hänen mukaansa ovat yksilöitä, jotka menettävät vapautensa ja riippumattomuutensa, koska heidän käytöksensä se ei seuraa omaa syytä, vaan ulkoista tahtoa.

Heteronomia ja itsenäisyys

Ihmiset ottavat yleensä alistuvan kannan noudattaakseen standardoituja elämänmalleja ja noudattaakseen niitä mahdollisimman paljon. Näiden sääntöjen rikkominen tahdon ilmaisemiseksi ei kuitenkaan ole niin helppoa kuin miltä se saattaa näyttää, ja jos teet niin, puhut autonomiasta.

Siksi, kun viitataan heteronomiaan, ilmoitetaan toimenpide, joka suoritetaan ei omasta vapaasta tahdostaan, vaan ulkoisen vaikutuksen kautta. Tämä tapahtuu, kun henkilö tekee päätöksen, joka vastaa yksilöä, joten he ovat muiden tekemiä päätöksiä.

Itsenäisyys osoittaa kuitenkin yksilön kyvyn tehdä omia päätöksiä tai määrätä sääntöjä itsenäisesti ja ilman muiden vaikutusta. Autonomia merkitsee kypsymisprosessia ja yksilöllistä kehitystä.

Tunnisteet:  Ilmaisut-In-Englanti Sanat Ja Sananlaskut Uskonto Ja Hengellisyys