Merkitys Hydrostaattinen

Mikä on hydrostaattinen:

Hydrostaattinen tutkimus on levossa olevien nesteiden tutkimus, joka kuuluu nestemekaniikan alaan, jota kutsutaan myös hydrauliikaksi.

Katso myös Hydrauliikka.

Hydrostaattinen periaate osoittaa, että kahden nestepisteen välinen paine -ero on yhtä suuri kuin nesteiden ominaispainon tulo, joka määräytyy tasoeron perusteella. Tämä periaate ilmaistaan ​​seuraavassa kaavassa:

Termodynaamisessa fysiikassa hydrostaattinen paine on se paine, jonka sama lepo levyssä vaikuttaa painoonsa. Hydrostaatikassa tai nesteiden tutkimisessa levossa on hydrostaattinen paine ja ilmanpaine, jälkimmäinen on paine, jonka ilmakehä vaikuttaa nesteeseen.

Kiinteät, nestemäiset ja kaasumaiset tilat toimivat samojen lakien mukaisesti, mutta nesteillä on erityinen kyky muuttaa muotoaan lisäämällä niiden tilavuutta eikä massaa.

Tällä tavalla hydrostaattisuus mitataan nesteen tiheyden (p), painovoiman (g) ja syvyyden (h), eikä sen massan tai tilavuuden perusteella. Hydrostaattinen paine määritellään seuraavalla kaavalla:

Hydrostaattisuuden ja sen paineen laskemiseksi on myös otettava huomioon kaksi periaatetta, jotka määrittelevät sen käyttäytymisen:

  • Pascalin periaate, joka osoittaa, että levossa oleva neste painaa kaikkiin suuntiin, ja
  • Archimedesin periaate kuvaa, kuinka syvyyden lisääminen aiheuttaa suuremman paineen, joka mahdollistaa esineiden kellumisen nesteessä.

Toisaalta hydrodynamiikka on tiedettä, joka tutkii nesteitä liikkeessä.

Hydrostaattinen paine

Hydrostaattinen paine on paine, jota neste painaa itseensä levossa oman painonsa vuoksi. Se määritellään nesteen tiheyden, painovoiman kiihtyvyyden ja nesteen syvyyden välisenä tulona.

Tunnisteet:  Ilmaisut-In-Englanti Uskonto Ja Hengellisyys Teknologia-E-Innovaatio