Merkitys Nöyryys

Mitä on nöyryys:

Nöyryys on ihmisen hyve, joka on annettu henkilölle, joka on kehittänyt tietoisuuden omista rajoituksistaan ​​ja heikkouksistaan ​​ja toimii sen mukaisesti. Nöyryys on ylpeyden vastakohta.

Nöyryyden merkitys liittyy sen etymologiseen alkuperään. Sana tulee siis latinasta nöyrä, joka puolestaan ​​tulee juurista humus, mikä tarkoittaa "maata". Siksi esiin tulee kolme aistia:

 • nöyryys arvona;
 • nöyryys sosioekonomisena alkuperänä;
 • nöyryys alistumisena.

Nöyryys arvona

Nöyryys arvona viittaa ihmisen ominaisuuteen, joka "alentaa itsensä" muiden edessä, koska se tunnustaa jokaisen ihmisen samanarvoisen ihmisarvon siltä osin kuin he kaikki tulevat "maasta". Tämä viimeinen järki tekee nöyryydestä asenteen, joka liittyy vaatimattomuuden hyveeseen.

Nöyryys voi olla ihmisen ominaisuus riippumaton taloudellisesta tai sosiaalisesta asemasta: nöyrä ihminen ei teeskentele olevansa kenenkään ylä- tai alapuolella, vaan tietää, että kaikki ovat tasa -arvoisia ja että kaikki olemassaolo on yhtä arvokasta.

Nöyryys ei siis tarkoita sitä, että antaisi itsensä nöyryyttää, koska nöyryys ei tarkoita sitä, että hän luopuisi ihmisarvostaan. Miten nöyryyden arvoa sovelletaan jokapäiväisessä elämässä?

Esimerkiksi,

Virheiden tunnustaminen muille on nöyryyttä. Henkilöllä, joka toimii nöyrästi, ei ole ylemmyyden komplekseja eikä hänen tarvitse jatkuvasti muistuttaa muita menestyksistään ja saavutuksistaan. paljon vähemmän hän käyttää niitä tallaamaan ympärillään olevia ihmisiä.

Se, joka toimii nöyrästi, ei ylpeile teoillaan. Päinvastoin, hän torjuu ylpeyden, ylimielisyyden ja ylpeyden ja käyttää mieluummin arvoja, kuten vaatimattomuutta, raittiutta ja maltillisuutta.

Nöyryyden ominaisuudet

Hyveenä nöyryydellä on joukko ominaisuuksia, jotka ilmenevät käyttäytymisessä. Jotkut näistä ominaisuuksista ovat:

 • Ymmärtää kaikkien aiheiden tasa -arvon ja ihmisarvon;
 • Arvosta työtä ja vaivaa;
 • Tunnustaa, vaikka suhteellistaa omat hyveensä;
 • Tunnista omat rajoituksesi;
 • Ilmaise itseäsi ystävällisyydellä;
 • Toimi vaatimattomasti, yksinkertaisesti ja kohtuullisesti;
 • Havaita sosiaaliset suhteet horisontaalisuudesta;
 • Kuuntele muita ja ota heidän mielipiteensä huomioon;
 • Kunnioita aidosti muita.

Katso myös 14 esimerkkiä nöyryydestä.

Nöyryys taloudellisena lähteenä

Köyhien ja heikommassa asemassa olevien (maan köyhien) taloudellinen asema liittyy usein sanaan nöyryys. Nöyrä ihminen on tässä mielessä joku, joka tulee kotoa rajoitetuilla resursseilla ja jolla ei ole suurempia mahdollisuuksia menestyä.

Esimerkiksi lause "Juanilla on nöyrä alkuperä" tarkoittaa, että henkilö on syntynyt perheeseen, jolla on vähän taloudellisia resursseja.

Nöyryys alistumisena

Tietyissä yhteyksissä nöyryys voi viitata sellaisen henkilön asenteeseen, joka alistaa tai antautuu korkeamman viranomaisen auktoriteetille.

Esimerkiksi uskonnoissa alistuminen liittyy Jumalan pelkoon ja alistumiseen hänen tahtoonsa.

Tässä mielessä nöyrä käyttäytyminen merkitsee myös sitä, että vältetään ylimielisiä asenteita päällikköä tai poliisiviranomaista kohtaan ja pikemminkin valitaan noudattaminen.

Nöyryys Raamatussa

Kristillisen opin mukaan nöyryys on hyveellinen asenne, jota on noudatettava Jumalan edessä, hänen ylivoimaisuutensa ja täydellisyytensä edessä ja tietoisena siitä, että juuri Hän on antanut olemassaolon armon.

Niinpä kristillisyydessä nöyryys merkitsee oman pienyytensä tunnistamista elämän mysteerin edessä, kaikkien ihmisten yhtäläisen ihmisarvon hyväksymistä ja alistumista Jumalan tahdolle, jota arvostetaan hyvänä, miellyttävänä ja täydellisenä. Tältä osin Raamattu neuvoo:

Nöyryys vaatii siis omaatuntoa ymmärtämään, että kaikki ihmiset ovat tasa -arvoisia Jumalan silmissä. Itse asiassa suurin esimerkki nöyryydestä kristillisessä opissa on Jeesuksen Kristuksen hahmo. Tältä osin Raamattu sanoo:

Tunnisteet:  Yleinen Ilmaisut-In-Englanti Sanat Ja Sananlaskut