Merkitys Idiosyncrasy

Mikä on Idiosyncrasy:

Ominaisuus on ominaisuus käyttäytymiselle, tyypillinen ajattelutapa, tunne, toiminta, ominaisuudet ja oma tai kulttuurinen, yksilöllinen tai erityinen luonne yksilölle tai ryhmälle, ja se on kreikkalaista alkuperää ἰδιοσυγκρασία, joka määritellään erityiseksi temperamentiksi.

Ominaisuus tunnistaa siten käyttäytymisen samankaltaisuudet kulttuurinäkökohdissa, sosiaalisissa tapoissa ja ammatillisessa suorituksessa. Termillä on useita merkityksiä, se riippuu siitä, missä sitä käytetään, ja sitä voidaan soveltaa myös symboleihin, jotka merkitsevät jotain tietylle henkilölle.

Idiosynkraasia lääketieteessä ja fysiologiassa viittaa siihen, miten lääkärit määritelivät sairauden 1800 -luvulla, toisin sanoen jokainen sairaus liittyy jokaiseen potilaaseen eikä todisteisiin sellaisena kuin se on nykyään. Se oli teknisyys, joka osoitti yksilöllisen erikoisuuden tai erikoisuuden.

Psykiatriassa termi idiosynkraasia on potilaan erityinen psyykkinen tila, ja psykoanalyysissä sitä käytetään viittaamaan tapaan, jolla yksilöt reagoivat, havaitsevat ja kokevat yhteisen tilanteen.

Taloudessa idiosynkraisuus on osa salkkuteoriaa tai salkkuteoriaa, jossa tietyissä tapauksissa on olemassa erityisten olosuhteiden aiheuttamien hintamuutosten riskejä.

Uskonnossa idiosynkrasia on käyttäytymistä, joka on outoa tai erilaista kuin tavallista ihmisissä, erilaista kuin tavallinen.

Havainnointikomedia perustuu suurelta osin omituisuuteen, koska tietyt yksityiskohdat tiettyjen ihmisten käyttäytymisestä voivat olla erittäin hauskoja.

Idiosynkraasia ja farmakologia

Idiosynkraasia voi liittyä farmakologiaan, koska se edustaa tiettyä yksilöllistä reaktiota terapeuttisen aineen kanssa.

Idiosynkraasia on synnynnäinen perustuslaillinen yliherkkyys, jota tietyt yksilöt esiintyvät altistuessaan tietyille aineille. Esimerkiksi siitepöly alttiilla henkilöillä voi aiheuttaa heinänuhaa (allerginen reaktio).

Tunnisteet:  Teknologia-E-Innovaatio Ilmaisut - Suosittu Uskonto Ja Hengellisyys