Merkitys mielikuvitus

Mikä on mielikuvitus:

Mielikuvitus on henkinen kyky edustaa kuvia todellisista tai ihanteellisista asioista. Se on myös fantasian luoma kuva. Joskus tätä termiä käytetään puhumaan ideasta tai epäilystä, jolla ei ole perustetta, varsinkin kun sitä käytetään monikossa. Se tarkoittaa myös helppoa luoda, suunnitella tai projisoida uusia asioita. Se tulee latinasta mielikuvitus, -ōnis.

Mielikuvitusta ja luovuutta

Psykologiassa tutkitaan ihmisen mielikuvitusta ja luovia prosesseja. Näitä kykyjä arvostetaan erityisesti taiteellisella alalla, mutta myös muilla aloilla, koska mielikuvitus ja luova kyky mahdollistavat uusien ratkaisujen saamisen, eri näkökulmien ja suhteiden, konseptien ja ideoiden innovoinnin. Nämä ominaisuudet ovat positiivinen elementti, kunhan niissä on mukautuva elementti, se ei ole yksinkertainen keksintö. Kaikilla ihmisillä on mielikuvitusta ja luovuutta, koska se on synnynnäinen kyky. Tästä huolimatta joitakin ihmisiä pidetään usein kekseliämpinä ja luovampina. Tätä kykyä voidaan kouluttaa ja parantaa stimulaation avulla.

Mielikuvituksen tyypit

Mielikuvitus voidaan jakaa kahteen tyyppiin käyttämäsi kuvatyypin mukaan. Lisääntyvä mielikuvitus käyttää aistien kautta havaittuja kuvia. Siksi se käyttää muistia. Ärsykkeestä riippuen voidaan puhua vuorotellen visuaalisesta, kuuloisesta tai motorisesta mielikuvituksesta. Luova mielikuvitus käyttää havaitsemattomia kuvia, olivat ne sitten todellisia tai epätodellisia. Tällainen mielikuvitus ei luo tai kehitä uusia kuvia. Käytetyistä kuvista riippuen luova mielikuvitus voi puolestaan ​​olla muovista (konkreettisempaa) tai hajanaista (abstraktimpaa ja subjektiivisempaa). Kun luovan mielikuvituksen tehtävä on suunnattu taiteeseen liittyvään toimintaan, sitä kutsutaan taiteelliseksi mielikuvitukseksi. Puhumme tieteellisestä mielikuvituksesta, kun tämän prosessin tavoitteella on käytännön hyötyä.

Sosiologinen mielikuvitus

Sosiologinen mielikuvitus on amerikkalaisen sosiologin Charles Wright Millsin vuonna 1959 julkaistun kirjan otsikko. Tätä termiä voitaisiin määritellä ihmisen henkiseksi ominaisuudeksi, joka auttaa käyttämään tietoja ymmärtääkseen elämäkertaa tietämyksestä siitä, mitä maailmassa tapahtuu . Se käsittää historiallisen ympäristön ymmärtämisen laajasti ihmisen sisäisen elämän ja hänen ulkoisen kehityksensä merkityksen kannalta. Sen avulla he voivat paikantaa aikansa ja tietää mahdollisuutensa elämässä suhteessa samoissa olosuhteissa olevien ihmisten ymmärrykseen. Elämäkerransa avulla ihminen vaikuttaa yhteiskunnan ja sen historian kulun muokkaamiseen, ja hän itse on sen ja sen historiallisen impulssin muokkaama.

Tunnisteet:  Yleinen Ilmaisut-In-Englanti Teknologia-E-Innovaatio