Merkitys Inclusion

Mikä on osallisuus:

Osallisuus on asenne, taipumus tai politiikka integroida kaikki ihmiset yhteiskuntaan, jotta he voivat osallistua ja osallistua siihen ja hyötyä tästä prosessista. Sana sinänsä tulee latinasta mukaan lukien, mukaan lukien.

Osallistamisella pyritään varmistamaan, että kaikilla yksilöillä tai yhteiskunnallisilla ryhmillä, erityisesti niillä, jotka ovat syrjäytymisen tai syrjäytymisen olosuhteissa, on samat mahdollisuudet ja mahdollisuudet toteuttaa itsensä kuin yksilöillä.

Osallisuus on muotoiltu ratkaisuksi syrjäytymisongelmaan, joka johtuu muun muassa köyhyydestä, lukutaidottomuudesta, etnisestä tai uskonnollisesta erottelusta.

Joidenkin kirjoittajien osalta valtion on toimielintensä välityksellä toteutettava suunnitelmia ja politiikkoja tilanteen korjaamiseksi sekä osallisuuden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi.

Katso myös sosiaaliturva.

Koulutuksellinen osallisuus

Koulutuksellinen osallisuus on pedagogiikan käsite. Siinä todetaan, että koulun on voitava ottaa kaikki henkilöt mukaan koulutusprosessiin heidän tilastaan, alkuperästään, rodustaan, uskonnostaan ​​tai sukupuolestaan ​​jne. Riippumatta.

Koulun osallisuuden kannalta monimuotoisuus on positiivinen arvo koulussa. Hän ymmärtää, että olemme kaikki erilaisia ​​ja että ominaisuuksistamme (fyysisistä, psykologisista, sosiaalisista ja kulttuurisista) riippumatta meillä on sama oikeus saada laadukasta koulutusta.

Osallistavan koulutuksen tarkoituksena on saavuttaa kaikkien muodolliseen koulutusjärjestelmään osallistuvien aineiden yksilöllinen ja sosiaalinen hyvinvointi.

Katso myös Koulutuksellinen osallisuus.

Sosiaalinen osallisuus

Sosiaalinen osallisuus on prosessi, jonka avulla sosiaalisen erottelun tai syrjäytymisen tilanteessa olevat ihmiset tai ihmisryhmät voivat osallistua täysimääräisesti sosiaaliseen elämään.

Sosiaalinen osallisuus keskittyy sellaisiin ihmisiin, jotka ovat epävarmassa tilanteessa eri olosuhteiden, kuten köyhyyden, alkuperän, sukupuolen, fyysisten olosuhteiden (vammaisuuksien), tietyn etnisen ryhmän tai uskonnon vuoksi, vuoksi.

Sosiaalisen osallisuuden tavoitteena on tässä mielessä parantaa näihin ryhmiin kuuluvien yksilöiden elinoloja ja tarjota heille samat mahdollisuudet poliittisella, koulutuksellisella, taloudellisella tai taloudellisella tasolla jne.

Sosiaalinen osallisuus tarkoittaa siten mahdollisuuksia työhön, terveyteen, ihmisarvoiseen asumiseen, koulutukseen ja turvallisuuteen, muun muassa haavoittuvimmille väestöryhmille.

Katso myös Sosiaalinen osallisuus.

Osallistuminen ja poissulkeminen

Sisällyttäminen ja poissulkeminen ovat saman kolikon vastakkaiset puolet. Poissulkeminen on syrjäytyminen tai erottelu, jossa tietyt ryhmät, erityisesti etniset, uskonnolliset tai rodulliset vähemmistöt, esiintyvät yhteiskunnassa.

Poissulkeminen merkitsee epäedullisia ehtoja tavaroiden, palvelujen ja resurssien saatavuudessa suhteessa muihin yhteiskunnallisiin ryhmiin, jotka eri syistä ovat etuoikeutetussa asemassa.

Tässä mielessä osallisuus edellyttää toimia, joilla pyritään korjaamaan nämä yhteiskunnan syrjäytymisongelmat. Se edellyttää näihin syrjäytyneisiin ryhmiin kuuluvien henkilöiden integroimista niin, että heillä on samat oikeudet ja mahdollisuudet kehittyä ja elää elämäänsä.

Tunnisteet:  Uskonto Ja Hengellisyys Ilmaisut - Suosittu Tiede