Merkitys häiriö

Mikä on häiriö:

Interferenssiksi kutsutaan toimintaa ja vaikutusta, joka vaikuttaa tiettyyn prosessiin tai estää sen.

Sana häiriöitä tulee englannin kielellisestä lainasta häiriöitä. Tällä kielellä termi viittaa erityiseen tunteeseen estää, sekaantua, estää tai sekaantua tiettyyn tilanteeseen ja vaikuttaa tapahtumien kulkuun.

Näin ollen on tavallista käyttää tätä sanaa viittaamaan tilanteisiin, jotka ovat tyypillisiä ihmissuhteille, joissa henkilö seisoo jonkin tavoitteen edessä tai vaikuttaa jonkun toisen suunnitelman kehitykseen.

Itse asiassa sama tapahtuu häiriöissä fyysisestä näkökulmasta: aallot vaikuttavat toisiinsa: ne voivat olla esteitä toisilleen tai vaikuttaa alkuvaiheeseen. Katsotaan.

Häiriö fysiikkaan

Fysiikassa ilmiö, jolla eri aallot vaikuttavat toisiinsa vastavuoroisen toiminnan seurauksena, tunnetaan häiriönä.

Tämä toiminto saa alkuliikkeen voimistumaan, vähentymään tai lopettamaan kokonaan. Tämä voi vaikuttaa erilaisiin aaltoihin. Esimerkiksi ääniaaltoja, radioaaltoja ja valoaaltoja.

Sähkömagneettiset häiriöt

Sähkömagneettiset häiriöt tai radiotaajuushäiriöt viittaavat häiriöön tai häiriöön, jonka ulkoinen lähde, joko luonnollinen tai keinotekoinen, aiheuttaa sähköpiiriin.

Yhteyden häiriöt

Viestinnän alalla häiriö on mikä tahansa ilmiö, joka keskeyttää, muuttaa tai muuttaa käynnissä olevan tietoliikennesignaalin vastaanottoa. Häiriöt vaikuttavat lähettimen ja vastaanottimen välille muodostetun kanavan kautta kulkevaan signaalireittiin.

Tunnisteet:  Teknologia-E-Innovaatio Ilmaisut-In-Englanti Sanat Ja Sananlaskut