Merkitys laki

Mikä on laki:

Laki on sääntö, normi, periaate, määräys. Sellaisena se tulee latinasta Lex, legis.

Laki voi tässä mielessä viitata toimivaltaisen viranomaisen, yleensä lainsäätäjän, määräämään oikeusnormiin, jossa jotain määrätään tai kielletään oikeudenmukaisesti ja kansalaisten hyväksi. Venezuelan lakimiehen Andrés Bellon mukaan laki on ”suvereenin tahdon julistus, joka perustuslaissa määrätyllä tavalla ilmaistuna käskee, kieltää tai sallii”.

Lain noudattamatta jättämisestä seuraa kuitenkin seuraamuksia. Siksi sen olemassaolo noudattaa pääsääntöisesti tarvetta hallita ja korjata ihmisten sosiaalista käyttäytymistä.

Sanaa laki voidaan käyttää myös viittaamaan lainsäädäntöön tai kaikkiin lakeihin.

Uskonnossa lailla tarkoitetaan Jumalan palvontaa ja kaikkea, mikä on järjestetty jumalallisen tahdon mukaan: Jumalan lakia.

Laki voi myös nimetä joukon sääntöjä tai ehtoja, jotka on vahvistettu tietyn tapahtuman, joka voi olla messu, kilpailu tai peli, juhlimiseen.

Tunnisteet:  Sanat Ja Sananlaskut Yleinen Tiede