Vapaakaupan merkitys

Mikä on vapaakauppa:

Vapaakauppaa kutsutaan taloudelliseksi käsitteeksi, joka viittaa tavaroiden ja tavaroiden vapaaseen vaihtoon ilman rajoituksia. Sellaisena se voi tarkoittaa sekä kotimarkkinoilla tapahtuvaa kauppaa että ulkomaankauppaa.

Vapaa kauppa kansallisilla markkinoilla edellyttää yrittäjyyden vapautta taloudessa, jota ohjaavat vapaiden markkinoiden periaatteet. Tämä merkitsisi sitä, että kaupalliseen toimintaan ei sovelleta muita rajoituksia kuin ne, jotka itse kaupallinen toiminta asettaa. Eräitä vapaakaupan piirteitä kotimarkkinoilla ovat muun muassa hintojen vapaus, aukioloajat, toimipaikkojen avaaminen ja sopimukset.

Tässä mielessä vapaakauppaa vastustavia tekijöitä ovat valtion väliintulo, jonka mukaan valtion on osallistuttava talouteen kauppasuhteiden sääntelyviranomaisena, ja eturyhmät, kuten ammattiliitot, työnantajat tai ammattiliitot, käyttäytyvät sosiaalisina järjestöinä tiettyjen talouslaitteeseen osallistuvien ryhmien kollektiivisista oikeuksista.

Vapaakauppa edellyttää ulkomaankaupan osalta tavaroiden ja tavaroiden vapaata liikkuvuutta eri maiden välillä, mikä merkitsee kaupan esteiden (tullit, vaatimukset, määräykset, lait, tarkastukset jne.) Poistamista tai vähentämistä. kaupallisissa liiketoimissa.

Katso myös tariffi ja 7 globalisaation keskeistä ominaisuutta.

Ulkomaankaupan osalta vapaakauppaa vastustava asema on kuitenkin protektionismi, toisin sanoen valtioiden taipumus suojella sisäistä talouttaansa ulkomaisilta tuotteilta, jotka voivat viedä kotimaisten tuotteiden markkinat.

Vapaakauppasopimus

Vapaakauppasopimusta (tunnetaan myös lyhenteellä FTA) kutsutaan maiden väliseksi sopimukseksi, joko alueellisesti tai kahdenvälisesti, tavaroiden tariffien alentamiseksi tai poistamiseksi ja siten tavaroiden suuremman liikkuvuuden edistämiseksi sopimuksen allekirjoittaneiden maiden välillä. Sellaisenaan vapaakauppasopimuksiin on sovellettava Maailman kauppajärjestön (WTO) määräämiä sääntöjä tai maiden yhteisellä sopimuksella vahvistamia sääntöjä.

Tunnisteet:  Sanat Ja Sananlaskut Uskonto Ja Hengellisyys Ilmaisut - Suosittu