Keskiaikaisen kirjallisuuden merkitys

Mitä on keskiaikainen kirjallisuus:

Keskiaikainen kirjallisuus on kaikki, mitä tuotettiin keskiajalla, ajanjaksona, joka kesti suunnilleen 5. -15.

Tämän kirjallisuusjakson määrittelemiseksi on siis turvauduttava ulkopuolisiin näkökohtiin, kuten kirjallisen tuotannon historialliseen kontekstiin ja tapaan, jolla se vaikutti siihen.

Keskiaika alkoi suunnilleen Länsi -Rooman valtakunnan kukistuttua vuonna 476 ja kesti Kolumbuksen saapumiseen Amerikkaan vuonna 1492.

Keskiajalle oli ominaista feodaalijärjestelmän etusija, latinalaisen kielen käyttö diplomaattisena ja korkeakulttuurisena kielenä, germaanisen kansan laajeneminen, ristiretket, kansallisten monarkioiden muodostuminen ja valtava poliittinen valta ja katolisen kirkon kulttuurinen vaikutus kaikilla elämänaloilla. Kaikki nämä näkökohdat heijastuvat tänä aikana tuotettuun kirjallisuuteen.

Tunnisteet:  Sanat Ja Sananlaskut Tiede Uskonto Ja Hengellisyys