Merkitys Menetelmä

Mikä on menetelmä:

Menetelmä on tapa, tapa tai tapa tehdä jotain järjestelmällisesti, organisoidusti ja / tai jäsennellysti. Se viittaa tekniikkaan tai tehtävien joukkoon tehtävän kehittämiseksi.

Joissakin tapauksissa se ymmärretään myös tavanomaiseksi tapaksi tehdä jotain henkilön hyväksi kokemuksen, mukautettujen ja henkilökohtaisten mieltymysten perusteella.

Se tulee latinasta methdus, joka puolestaan ​​tulee kreikan kielestä μέθοδος.

Tieteellinen metodi

Tieteellinen menetelmä on tutkimusmenetelmä, joka perustuu hypoteesien havaintoon, kokeiluun, mittaamiseen, muotoiluun, analysointiin ja kumoamiseen sekä sellaisten johtopäätösten tekemiseen, jotka voivat synnyttää teorioita ja / tai lakeja. Sitä käytetään tieteenalalla laajentaakseen ja todentaakseen tietoa aiheesta.

Tieteellisen menetelmän kehittäminen on yleensä jaettu useisiin vaiheisiin ja siinä käytetään erilaisia ​​strategioita, kuten analyysiä, synteesiä, induktiota ja deduktiota.

Katso myös Tieteellinen menetelmä ja Heuristiikka.

Rytmimenetelmä

Rytmimenetelmä (jota kutsutaan myös kalenterimenetelmäksi tai Ogino-Knaus-menetelmäksi) on tapa määrittää kuukautiskierron hedelmällinen jakso syntymän hallitsemiseksi ja avuksi perhesuunnittelussa.

Se perustuu ovulaation alkamispäivien laskemiseen kuukautisten alkamispäivien tietueesta 6 kuukauden ajan. Yleisesti määritetään yleensä, että hedelmälliset päivät ovat seitsemännen ja kahdenkymmenennen ensimmäisen päivän välillä kuukautisten alkamispäivästä.

Tämä menetelmä ei ole täysin luotettava eikä estä sukupuolitautien leviämistä.

Deduktiivinen menetelmä

Deduktiivinen menetelmä on päättelystrategia, joka perustuu tiloista vähenemiseen. Sitä kutsutaan myös loogiseksi deduktiiviseksi menetelmäksi. Tämä menetelmä menee yleisestä erityiseen ja eroaa induktiivisesta menetelmästä.

Deduktiivinen menetelmä voi olla aksiomaattinen-deduktiivinen (kun alkuperäiset lähtökohdat ovat aksioomia tai ehdotuksia, jotka katsotaan päteviksi, mutta joita ei voida todistaa) ja hypoteettinen-deduktiivinen (kun alkuperäiset oletukset ovat testattavia hypoteeseja).

Katso myös deduktiivinen menetelmä.

Induktiivinen menetelmä

Induktiivinen menetelmä on induktioon perustuva päättelystrategia, joka käyttää tiettyjä lähtökohtia yleisten johtopäätösten tekemiseen. Sitä kutsutaan myös loogiseksi induktiiviseksi menetelmäksi.

Tämä menetelmä seuraa useita vaiheita. Osa tietojen havainnoinnista, rekisteröinnistä, analysoinnista ja luokittelusta yleisten tilojen muodostamiseksi.

Katso myös induktiivinen menetelmä.

Korvausmenetelmä

Korvausmenetelmä on matematiikassa käytetty käsite. Se on strategia, jota käytetään algebrallisten yhtälöiden ratkaisemiseen.

Korvausmenetelmässä noudatetaan näitä vaiheita: ratkaistaan ​​tuntematon yhdessä yhtälössä, korvataan lauseke tuntemattomalla toisessa yhtälössä, ratkaistaan ​​yhtälö ja korvataan tuloksena oleva arvo ensimmäisessä yhtälössä.

Tunnisteet:  Ilmaisut-In-Englanti Teknologia-E-Innovaatio Yleinen