Homogeenisten ja heterogeenisten seosten merkitys

Mitä ovat homogeeniset ja heterogeeniset seokset:

Homogeeniset ja heterogeeniset seokset ovat kahden tai useamman alkuaineen tai aineen yhdistelmiä ja ne ovat kahta tyyppiä, joihin seokset yleensä luokitellaan.

Luonnossa homogeeniset ja heterogeeniset seokset ovat välttämättömiä elämälle maapallolla. Tämä koskee ilmaa, homogeenista seosta ja verta, joka on heterogeeninen seos.

Molempien seosten yhdisteet tai alkuaineet voivat esiintyä missä tahansa aineen tilassa, yleisimpiä ovat ne, jotka ovat kiinteässä, nestemäisessä tai kaasumaisessa tilassa.

Lisäksi sekä homogeeniset että heterogeeniset seokset voivat aiheuttaa kemiallisia reaktioita, mikä ei ole merkki siitä, kuuluuko se yhteen tai toiseen.

Homogeeniset ja heterogeeniset seokset

Toinen molempien seosten ominaisuus on, että ne voivat olla fysikaalisia tai kemiallisia seoksia.

Fysikaaliset seokset ovat niitä, joissa alkuaineet ovat lähellä, kun taas kemiallisissa seoksissa niiden osien välillä on liitos.

Homogeeniset fysikaaliset ja kemialliset seokset

Fyysisesti homogeeniset seokset voivat olla sellaisia, jotka viittaavat populaation etniseen monimuotoisuuteen, esimerkiksi silloin, kun kulttuurisia rajoja ei eroteta.

Toisaalta homogeeniset seokset, joita kutsutaan kemiallisiksi liuoksiksi, muodostavat sidoksen liuenneen aineen ja liuottimen välillä, kuten esimerkiksi veden ja suolan seos.

Katso myös Kemiallinen liuos.

Heterogeeniset fysikaaliset ja kemialliset seokset

Fysikaaliset heterogeeniset seokset ovat toisistaan ​​erottuvien elementtien yhdistelmiä, jotka ovat lähellä mutta eivät yhdistyneet esimerkiksi pähkinöiden tai viljojen seoksena.

Heterogeenisissä kemiallisissa seoksissa sen komponentit voidaan myös erottaa toisistaan ​​joko paljaalla silmällä tai mikroskoopilla, ja niiden läheisyys aiheuttaa kemiallisia reaktioita, kuten punaisia ​​vuorovesiä tai sedimenttejä virtsassa.

Ero homogeenisten ja heterogeenisten seosten välillä

Suurin ero homogeenisten ja heterogeenisten seosten välillä on kyky, jolla elementit voidaan erottaa toisistaan.

Homogeenisissä seoksissa elementit on yhdistetty siten, että niitä ei voida erottaa toisistaan, kun taas heterogeenisissä seoksissa ne ovat havaittavissa.

Toinen tapa erottaa homogeeniset seokset heterogeenisistä seoksista on seosten erotusmenetelmien ero.

Homogeenisissä seoksissa tärkeimmät menetelmät niiden elementtien erottamiseksi ovat:

  • Uuttaminen: napaisuuden mukaan,
  • Kromatografia: liuenneiden aineiden vuorovaikutus eri vaiheissa,
  • Kiteytyminen: lämpötila-, paine- ja liukoisuuserojen käyttö,
  • Haihtuminen: erottaminen siirtymällä nestemäisestä kaasumaiseen tilaan,
  • Tislaus: eri kiehumispisteiden käsittely.

Heterogeenisissä seoksissa tärkeimmät menetelmät niiden elementtien erottamiseksi ovat:

  • Suodatus: kiinteät aineet nesteistä,
  • Seulonta: lietehiekka,
  • Sentrifugointi: keskipakovoiman avulla,
  • Magnetointi: metallien erottaminen kiinteistä aineista tai nesteistä,
  • Dekantointi: sedimenttien jakautuminen painovoiman avulla.
Tunnisteet:  Uskonto Ja Hengellisyys Ilmaisut - Suosittu Ilmaisut-In-Englanti