Merkitys huolimattomuus

Mitä on huolimattomuus:

Huolimattomuus on huolimattomuutta tai laiminlyöntiä velvoitteen täyttämisessä. Huolimattomaan toimintaan liittyy riski yksilölle tai kolmansille osapuolille. Sana huolimattomuus on latinalaista alkuperää "negligentia".

Edellä esitetyn perusteella voidaan sanoa, että huolimaton käyttäytyminen on sitä, mitä monet ihmiset tekevät päivittäin ottamatta huomioon mahdollisia seurauksia. Henkilö, joka puhuu puhelimessa ajon aikana, voi menettää keskittymisensä ja aiheuttaa voimakkaan liikenneonnettomuuden .

Tämän termin osalta epäpätevyyden ja holtittomuuden merkitys olisi selvennettävä. Kokemattomuus on kokemuksen tai käytännön puute velvoitteen täyttämisessä tai riittämätön tietämys tai tekniikka toiminnan suorittamisessa, toisaalta huolimattomuus on huolellisuutta, joka koostuu enemmän kuin pitäisi, aiheuttaen vaaraa tai vahinkoa kolmannelle osapuolet, lopulta huolimattomuus on laiminlyönti tai huolimattomuus päivittäisessä rutiinissa tai ammatin harjoittamisessa.

Sanaa laiminlyönti voidaan käyttää synonyyminä mm. Hylkäämiselle, apatialle, laiminlyönnille, laiskuudelle. Jotkut sanan huolimattomuus ovat: huolellisuus, huolellisuus, huomio, ennakointi ja niin edelleen.

Lääketieteellinen huolimattomuus

Lääketieteellisellä huolimattomuudella tai väärinkäytöllä tarkoitetaan lääketieteen teknisten standardien virheitä tai laiminlyöntejä, joita ammattilainen, teknikko ja terveydenhuollon asiantuntijat aiheuttavat vammoja ja jopa potilaan kuoleman.

Edellä esitetyn perusteella tuomioistuimet voivat rangaista lääketieteellisestä laiminlyönnistä, tässä tapauksessa kantajan tai hänen perheensä on osoitettava tuomioistuimelle, että vastaajalla oli velvollisuus potilasta kohtaan, ja vastaaja loukkaantui, jos hän ei mukauttanut käyttäytymistään edellä mainittuun sääntöjen mukaan vastaajan huolimaton toiminta aiheutti potilaan vamman tai kuoleman.

Laiminlyönti laissa

Huolimattomuutta oikeudellisella alalla käytetään korvaamaan aiheutuneet vahingot.

Rikos vika on samanlainen kuin siviilivika, koska molemmissa yhteyksissä vika on asianmukaisen toiminnan laiminlyönti vahingon ennakoimiseksi ja välttämiseksi. Syyllisyyttä voidaan pitää korvauksena vahingosta tai rikoksen tukahduttamisesta, ensimmäisessä tapauksessa syyllisyys muodostuu siviilioikeudellisesta vastuusta ja toisessa syyllisyyden syiden arvioimisessa, jotta henkilöä ei tuomita.

Tunnisteet:  Teknologia-E-Innovaatio Ilmaisut - Suosittu Uskonto Ja Hengellisyys