Ekologisen markkinaraon merkitys

Mikä on ekologinen markkinarako:

Ekologinen markkinarako on lajin tai populaation selviytymisstrategioiden joukko olosuhteiden, resurssien ja kilpailijoiden jakautumista ekosysteemissä.

Biologiassa ekologisella kapealla tarkoitetaan toimintoa, roolia ja reaktiota, jonka eläin- tai kasvilaji täyttää elinympäristössä ottaen huomioon bioottiset tekijät (vuorovaikutus muiden lajien kanssa), abioottiset tekijät (lämpötila, pH, valo jne.) Ja antropiset tekijät (ihmisen aiheuttamat).

Ekologinen markkinarako on toiminto, jota kukin laji käyttää tietyssä ekosysteemissä. Esimerkiksi pölyttäjiä, saalistajia, siivoojaa, hajottajia, jakelijoita ja paljon muuta.

Jokainen laji tai populaatio toimii elinympäristön ja muiden lajien vuorovaikutuksen ja läsnäolon määräämissä ympäristöolosuhteissa, kuten esimerkiksi resurssien runsaus tai niukkuus, tapa ruokkia, kilpailla, metsästää, suojautua saalistajilta, sopeutuminen jne. . siten määritetään erityinen ekologinen markkinarako.

Ekologiassa on tärkeää määrittää elinympäristön ekologiset kapeat alueet, jotta voidaan tunnistaa tyhjiön syntyminen ekologisella kapealla tai onko olemassa olevien vieraslajien miehitys tai hyökkäys kotoperäisten organismien ekologiselle kapealle. Tämä on tärkeää lajin säilyttämiseksi huolehtien siitä, että niiden ekologiset kapeat eivät katoa.

Katso myös Mikä on markkinarako?

Ero ekologisen markkinaraon ja elinympäristön välillä

Ekologinen markkinarako on upotettu elinympäristöön, mutta elinympäristössä voi olla useita ekologisia markkinarakoja. Kun viitataan elinympäristöön, osoitamme fyysisen paikan tai alueellisen markkinaraon.

Tunnisteet:  Ilmaisut-In-Englanti Teknologia-E-Innovaatio Tiede