Atomiytimen merkitys

Mikä on atomin ydin:

Atomiydin on atomin keskipiste, se koostuu protoneista ja neutroneista, ja sillä on lähes koko atomin massa.

Fyysikko Ernest Rutherford (1871-1937) havaitsi atomin olemassaolon, joka loi Rutherfordin atomimallin, josta hänelle myönnettiin kemian Nobel-palkinto vuonna 1908.

Atomiydin on positiivisesti varautunut ja koostuu nukleoneista. Nukleonit on jaettu protoneihin ja nukleoneihin. Protoneilla on positiivinen sähkövaraus, kun taas neutronilla on neutraali varaus.

Atomiytimen tärkeys on, että se muodostaa suurimman osan atomista ja sen protonit osoittavat havaitun kemiallisen alkuaineen tyypin.

Atomiytimen ominaisuudet

Rutherfordin atomimalli osoittaa, että kaikki positiivinen varaus ja atomin massa kohtaavat atomin ytimessä. Atomiytimelle on ominaista, että sillä on lähes atomin kokonaismassa (yli 99%).

Lisäksi atomin ytimelle on ominaista nukleonit, jotka on jaettu protoneihin ja neutroneihin. Protoneilla on positiivinen varaus ja neutroneilla neutraali varaus, joten atomiytimen sähkövaraus on positiivinen.

Katso myös Atom.

Atomiytimen ominaisuudet

Atomiytimellä on kiertoradat, joilla elektronit, joilla on negatiivinen sähkövaraus, pyörivät vastustamalla ytimen protonien positiivista varausta. Tällä tavalla atomeilla on yhteensä neutraali sähkövaraus.

Atomiydin koostuu protoneista, joiden määrä määrittää kemiallisen alkuaineen atomiluvun. Esimerkiksi kemiassa atomiluku määrää atomien protonien määrän, joka puolestaan ​​määrittelee havaitun kemiallisen alkuaineen.

Katso myös Kemiallinen elementti.

Lisäksi atomin ydin on kiinnitetty atomikuoreen, ytimen ympäröivään suurempaan kuoreen, sähkömagneettisella vuorovaikutuksella.

Ydinfysiikka tutkii atomin käyttäytymistä ja ominaisuuksia. Tämä tiede tutkii myös kykyä saada energiaa ydinfissiolla eli yhdistämällä kaksi kevyttä ydintä raskaammaksi. Energian syntyminen ydinfissioista johtuu atomin ytimen epävakaudesta, jossa ei ole yhtä monta protonia kuin neutronissa.

Tunnisteet:  Teknologia-E-Innovaatio Yleinen Ilmaisut - Suosittu