Merkitys liiketoiminnan tavoite

Mikä on liiketoiminnan tavoite:

Liiketoiminnan tavoite on liike -elämässä saavutettava tulos tai päämäärä, johon pyritään ja jonka tarkoituksena on parantaa tai vakauttaa tämän tyyppisen kokonaisuuden tehokkuutta ja vaikuttavuutta.

Esimerkkejä liiketoiminnan tavoitteista

Esimerkkejä liiketoiminnan tavoitteista on tarpeen erottaa toisistaan ​​eri tavoitteet, jotka yleensä asetetaan yrityksessä:

Esimerkkejä yrityksen yleisistä tavoitteista ovat: kannattavuuden parantaminen, markkinajohtaja ja myynnin lisääminen. Esimerkkejä yrityksen erityistavoitteista voivat olla: saavuttaa 20%: n vuotuinen kannattavuus tai lisätä neljännesvuosittaista myyntiä 15%.

Tavoitteiden aikataulusta riippuen voidaan esittää strategisia, taktisia ja operatiivisia tavoitteita:

Muutamia esimerkkejä strategisista tavoitteista: saavuttaa johtava asema automyynnissä Meksikossa viiden vuoden aikana, avata kolme uutta toimipistettä maan itäosassa neljän vuoden kuluessa.

Esimerkki taktisesta tavoitteesta voisi olla: puolittaa ero automarkkinoiden johtajan kanssa seuraavan kahden vuoden aikana.

Tässä mielessä esimerkkejä toiminnallisista tavoitteista ovat: nostaa maalausosaston tuotantotasoa 5% seuraavan 6 kuukauden aikana tai vähentää asiakkaiden tuottoa 15% seuraavan neljänneksen aikana.

Liiketoimintatavoitteen ominaisuudet

Vaikka liiketoimintatavoitteita on erilaisia, joukko ominaisuuksia voidaan tunnistaa yleisellä tavalla. Yksi niistä on selkeys ja spesifisyys. Toinen ominaisuus on realismi, eli määriteltyjen tavoitteiden on oltava saavutettavissa, mutta samalla niiden on kyettävä tuottamaan riittävä motivaatiotaso. Lisäksi liiketoiminnan tavoitteiden on oltava jollain tapaa mitattavissa määrällisesti arvioinnin ja valvonnan helpottamiseksi.

Liiketoiminnan tavoitteen tehtävät

Liiketoiminnan tavoitteiden tärkeyden korostamiseksi voidaan mainita joitakin niiden toiminnoista. Yksi niistä on ohjata ja koordinoida päätöksentekoa ja toimia yrityksen sisällä eri tasoilla. Lisäksi tavoitteet ovat vertailukohtana suoritettujen tulosten arvioinnissa ja valvonnassa.

Liiketoiminnan tavoitteet auttavat myös motivoimaan yrityksen työntekijöitä, jolloin he voivat tietää, selventää ja tunnistaa saavutettavat tulokset. Samalla tavalla ne mahdollistavat yrityksen ulkoisten osien tiedottamisen yhteisön tarkoituksista ja aikomuksista.

Tunnisteet:  Teknologia-E-Innovaatio Yleinen Sanat Ja Sananlaskut