Tilauksen merkitys

Mikä on tilaus:

Järjestys on sarja, jossa asiat, ideat tai ihmiset sijoitetaan tiettyyn tilaan tai aikaan, kuten aakkosjärjestykseen.

Järjestys liittyy myös kurin käsitteeseen kunkin yhteiskunnan tai kulttuurin määräämien käyttäytymissääntöjen suhteen, kuten esimerkiksi yleinen järjestys tai oikeusjärjestys.

Tilaus voi tarkoittaa myös toimeksiantoa tai veropyyntöä.

Julkinen järjestys ja yhteiskunnallinen järjestys

Julkinen järjestys on joukko käyttäytymissääntöjä, joiden tarkoituksena on ylläpitää sosiaalista järjestystä. Tässä tapauksessa yhteiskuntaa kohdellaan kollektiivina ja se on jokaisen kansalaisen yksilöllisten oikeuksien yläpuolella. Yleensä tilanteelle on ominaista lain rikkomisten puuttuminen.

Sosiaalinen järjestys puolestaan ​​koordinoi hierarkkisesti sosiaalisia, kollektiivisia ja yksilöllisiä toimia tasapainon, rauhan ja harmonian ylläpitämiseksi yhteiskunnassa.

Oikeusjärjestys versus oikeusjärjestys

Oikeusjärjestys on joukko sääntöjä tietyn oikeusjärjestyksen osan osalta.

Oikeusjärjestelmä on sitä vastoin joukko hierarkkisia normeja, jotka sanelee valtion tahto tasapainoisen ja rauhanomaisen yhteiskunnallisen rinnakkaiselon takaamiseksi.

Tilaa arvona

Järjestys on arvo, eli positiivinen ominaisuus ihmisessä. Se on tärkeää, koska järjestystä pidetään kurinalaisuuden periaatteena, joka on välttämätön järjestykseen ja elämän tavoitteiden sinnikkäämiseen.

Lue lisää arvon ja periaatteen merkityksestä.

Ammuntajärjestys

Mekaniikassa on laukaisujärjestys, joka on polttomoottoreiden kuhunkin sylinteriin kuuluvien räjähdysten määritetty järjestys. Sytytysjärjestys on tärkeä tiettyjen värähtelyjen poistamiseksi tai tuottamiseksi. Sytytysjärjestys vaihtelee sylinterien lukumäärän ja niiden järjestelyn mukaan.

Järjestys biologiassa

Biologian järjestys on yksi eliöiden hierarkkisen luokittelun perusyksiköistä. Perusyksikkö on laji. Eniten sukua olevat lajit on ryhmitelty sukuihin, suvut ryhmitellään perheiksi, perheet tilauksiksi, järjestykset luokiksi, luokat fylaksi tai jakoiksi, phyla valtakunniksi ja valtakunnat alueiksi. Jotkut tunnetuimmista tilauksista ovat lihansyöjien, kädellisten, kissaeläinten ja ruusupensaiden järjestys.

Ostotilaus

Ostotilaus on kirjallinen tilaus, jolla virallistetaan tuotteiden tai palveluiden ostaminen tietyltä toimittajalta etukäteen sovituin ehdoin.

Tunnisteet:  Tiede Uskonto Ja Hengellisyys Ilmaisut-In-Englanti