Merkitys paradigma

Mikä on paradigma:

Paradigmana kutsumme kaikkea sitä mallia, mallia tai esimerkkiä, jota on noudatettava tietyssä tilanteessa. Sana sinänsä tulee kreikan sanasta παράδειγμα (paradeigma).

Laajassa merkityksessä se viittaa teoriaan tai teoriajoukkoon, joka toimii mallina, jota on noudatettava ongelmien tai erityistilanteiden ratkaisemiseksi.

Paradigman synonyymejä ovat malli, malli, esimerkki, muotti, ihanne sekä kaanoni, normi tai sääntö.

Englanniksi paradigma voidaan kääntää paradigma. Esimerkiksi: "Tämä on paradigman muutos Yhdysvaltojen Etelä -Aasian politiikassa”(Tämä on paradigman muutos Yhdysvaltain politiikassa Etelä -Aasiassa).

Kielitieteen paradigma

Ferdinand de Saussuren puolesta Yleinen kielitieteen kurssi , kaikki kieliyksiköt (fonologiset, morfologiset tai semanttiset) liittyvät paradigmaattisiin tai syntagmaattisiin linkkeihin.

Paradigmaattiset suhteet ovat niitä, joissa elementti muodostaa joukon kielellisiä elementtejä, joilla on samankaltaisia ​​ominaisuuksia ja jotka voivat kieliopillisen luokkansa ja merkityksensä vuoksi olla samassa asemassa syntagmaattisessa ketjussa.

Esimerkiksi lauseessa "Patricia matkustaa autolla" sana auto herättää joukon semanttisia assosiaatioita, jotka viittaavat kuljetusvälineisiin, kuten ajoneuvoon, autoon, autoon, bussiin, junaan, lentokoneeseen, laivaan, joka voisi hyvinkin korvata sana auto.

Katso myös Syntagma.

Tieteellinen paradigma

Tieteellisellä alalla paradigma on tieteen alan tutkimuksesta peräisin oleva periaate, teoria tai tieto, joka toimii vertailukohtana ja mallina tulevaa tutkimusta varten.

Amerikkalaisen fyysikon ja filosofin Thomas Samuel Kuhnin (1922-1996) mukaan kirjassaan The Structure of Scientific Revolutions paradigmat ovat:

"Tieteelliset saavutukset, jotka luovat malleja, jotka enemmän tai vähemmän pitkällä aikavälillä ja enemmän tai vähemmän selkeällä tavalla ohjaavat tutkimuksen myöhempää kehitystä yksinomaan etsiessään ratkaisuja näiden aiheuttamiin ongelmiin".

Koulutusparadigmat

Koulutusparadigma on opetuksessa käytetty malli. Opettajan käyttämä paradigma vaikuttaa suuresti siihen, miten oppilas kohtaa tiedon ja reagoi siihen, oppii sen tai hylkää sen sen mukaan, miten sitä lähestytään.

Esimerkki tästä on tapa, jolla uudet sukupolvet oppivat, mikä eroaa aiemmista sukupolvista. Siksi konservatiivisella koulutusparadigmalla ei ole suurta vaikutusta sosiaalisella tasolla.

Sen sijaan innovatiiviset paradigmat voivat johtaa dynaamiseen oppimiseen, joka stimuloi opiskelijaa ja saa aikaan todellisen muutoksen tähän.

Tunnisteet:  Ilmaisut - Suosittu Uskonto Ja Hengellisyys Sanat Ja Sananlaskut